reklama
mobilní verze | přihlášení | obsahový servis | online archivy | online inzerce | předplatné titulů economia       rss | mms | sms
podrobné vyhledávání

UPOZORNĚNÍ!

Dne 3.3.2015 jsme z technických důvodů v dopoledních hodinách doplňovali do databáze 18 inzerátů z rubriky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, které měly být zveřejněny již v 0.00 hod. Celkový počet inzerátů zveřejněných v rubrice VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ za den 3.3.2015 je 29. Za tuto časovou prodlevu se omlouváme.d§lbksdůlbkdůbů

Vážení čtenáři,

od pondělí 5.1.2015 začínáme po výpadku opět zveřejňovat v Obchodním věstníku rejstříkové zápisy.

Ing. Josef Vratislav
šéfredaktor

Vítáme Vás v internetové verzi Obchodního věstníku.

Záznamy v této databázi jsou zveřejňovány rovněž v tištěné podobě Obchodního věstníku, který vychází ve středu a obsahuje informace z internetového Obchodního věstníku za uplynulý týden. Záznamy v internetovém Obchodním věstníku za posledních 6 měsíců jsou k dispozici zdarma. Starší údaje jsou součástí archivu OV od roku 1992, k němuž je možné získat placený přístup. Internetovou i tištěnou verzi připravuje Economia, a.s.

Od roku 2014 používá Obchodní věstník identifikační číslo osoby označované zkratkou IČO (v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 24 písm. c).

Obchodní věstník přechází na denní režim a zkracuje lhůty zveřejnění
Upozornění pro zadavatele inzerce v OV

Od 1. 11. 2012 (čtvrtek) přechází Obchodní věstník (OV) na denní režim zveřejňování u internetového OV. Tato změna výrazně zkrátí lhůty zveřejnění.

Internetový OV bude vycházet každý pracovní den. Podání (se všemi náležitostmi – podepsaná naskenovaná objednávka, text ke zveřejnění ve formátu Word nebo textové PDF, v případě zastupování plná moc, klient není dlužníkem) budou zveřejněna druhý pracovní den po přijetí (tedy D + 2) v 00,00 hod. To znamená, že inzerát, který redakce obdrží např. v pátek, bude zveřejněn v úterý.

Z časových důvodů nebudou posílány potvrzenky přijetí objednávky.

U likvidací a jiných oznámení na zálohovou fakturu proběhne zveřejnění až po úhradě v režimu (D + 3).

V případě vyžádané korektury požadujeme rychlou odpověď. Pokud neobdržíme odpověď do 2 hodin po zaslání, považujeme korekturu za schválenou.

Každé oznámení bude mít na konci značku ve tvaru OV123456-121101, z níž je patrný den zveřejnění. Číslo za pomlčkou znamená RRMMDD (tedy rok, měsíc a den).

V papírovém OV, který vychází nadále ve středu, budou oznámení za uplynulý týden (od pondělí do pátku).

Podle nařízení vlády o Obchodním věstníku za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá provozovatel portálu, tedy Economia, a.s.

Redakce Obchodního věstníku

Podrobné vyhledávání
Kritéria hledání Poslední zpracované číslo OV: 27.3.2015
Text skloňovat
Obchodní jméno        
Sídlo
IČO
Rubrika Ročník
Dle dat publikace a dnů zpětně lze vyhledávat v OV počínaje číslem vydání 1.11.2012.
Datum publikace
Datum publikace od do
Hledat dnů zpětně (nejvýše 50 dnů)
Čísla
Značka
Podrobné vyhledávání v rejstříkových zápisech
Rozbalit/sbalit formulář
Vyhledávání v databázi účetních závěrek
Rozbalit/sbalit formulář
Kritéria výpisu
Třídit podle  Záznamů na stránce 
reklama

S účinností od 1. 6. 2007 zabezpečuje vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Economia, a.s. plní na základě smluv funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.

Kontakt:
Economia, a.s.
Obchodní věstník

Pernerova 673/47,49
186 00 Praha 8

(příjem inzerce)
tel. 233 071 623-4
(fakturace)
tel. 233 071 602
(OVEL, el. verze)
tel. 233 071 605
e-mail: ov@economia.cz.

reklama
reklama
 
Týdeník s povahou úředního listu
Obchodní věstník

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech
v obchodním rejstříku,
o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky.

 
Ceník zveřejnění v Obchodním věstníku
OBJEDNÁVKA ZVEŘEJNĚNÍ V OV
Vyplňte formulář objednávky a podepsaný jej zašlete jednou z těchto možností:
  1. skenovaný elektronickou poštou – spolu s podepsanou objednávkou zašlete znění inzerátu v elektronické podobě standardně ve formátu Word, popř. textové PDF na adresu
  2. poštou na adresu:
    Obchodní věstník
    Pernerova 673/47,49
    186 00 Praha 8
Způsob zveřejňování účetních závěrek v Obchodním věstníku

Formulář zveřejnění údajů z účetní závěrky

Vzor oznámení o likvidaci
Insolvenční řízení – nová rubrika v datech obchodního rejstříku

Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.

Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.

Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).

reklama
reklama
reklama