reklama
mobilní verze | přihlášení | obsahový servis | online archivy | online inzerce | předplatné titulů economia       rss | mms | sms
podrobné vyhledávání

Vážení čtenáři,

po přechodu na novou verzi veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) již redakce obdržela aktualizovaná data, která však obsahují velký počet fatálních chyb. Na tento problém stále upozorňujeme zástupce ministerstva spravedlnosti i dodavatele softwaru firmu Corpus Solutions.

Proto ani v tomto čísle Obchodního věstníku nenajdete aktuální rejstříkové zápisy.

Ing. Josef Vratislav
šéfredaktor

Vítáme Vás v internetové verzi Obchodního věstníku.

Záznamy v této databázi jsou zveřejňovány rovněž v tištěné podobě Obchodního věstníku, který vychází ve středu a obsahuje informace z internetového Obchodního věstníku za uplynulý týden. Záznamy v internetovém Obchodním věstníku za posledních 6 měsíců jsou k dispozici zdarma. Starší údaje jsou součástí archivu OV od roku 1992, k němuž je možné získat placený přístup. Internetovou i tištěnou verzi připravuje Economia, a.s.

Od roku 2014 používá Obchodní věstník identifikační číslo osoby označované zkratkou IČO (v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 24 písm. c).

Obchodní věstník přechází na denní režim a zkracuje lhůty zveřejnění
Upozornění pro zadavatele inzerce v OV

Od 1. 11. 2012 (čtvrtek) přechází Obchodní věstník (OV) na denní režim zveřejňování u internetového OV. Tato změna výrazně zkrátí lhůty zveřejnění.

Internetový OV bude vycházet každý pracovní den. Podání (se všemi náležitostmi – podepsaná naskenovaná objednávka, text ke zveřejnění ve formátu Word nebo textové PDF, v případě zastupování plná moc, klient není dlužníkem) budou zveřejněna druhý pracovní den po přijetí (tedy D + 2) v 00,00 hod. To znamená, že inzerát, který redakce obdrží např. v pátek, bude zveřejněn v úterý.

Z časových důvodů nebudou posílány potvrzenky přijetí objednávky.

U likvidací a jiných oznámení na zálohovou fakturu proběhne zveřejnění až po úhradě v režimu (D + 3).

V případě vyžádané korektury požadujeme rychlou odpověď. Pokud neobdržíme odpověď do 2 hodin po zaslání, považujeme korekturu za schválenou.

Každé oznámení bude mít na konci značku ve tvaru OV123456-121101, z níž je patrný den zveřejnění. Číslo za pomlčkou znamená RRMMDD (tedy rok, měsíc a den).

V papírovém OV, který vychází nadále ve středu, budou oznámení za uplynulý týden (od pondělí do pátku).

Podle nařízení vlády o Obchodním věstníku za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá provozovatel portálu, tedy Economia, a.s.

Redakce Obchodního věstníku

Podrobné vyhledávání
Kritéria hledání Poslední zpracované číslo OV: 22.12.2014
Text skloňovat
Obchodní jméno        
Sídlo
IČO
Rubrika Ročník
Dle dat publikace a dnů zpětně lze vyhledávat v OV počínaje číslem vydání 1.11.2012.
Datum publikace
Datum publikace od do
Hledat dnů zpětně (nejvýše 50 dnů)
Čísla
Značka
Podrobné vyhledávání v rejstříkových zápisech
Rozbalit/sbalit formulář
Vyhledávání v databázi účetních závěrek
Rozbalit/sbalit formulář
Kritéria výpisu
Třídit podle  Záznamů na stránce 
reklama
Hospodářská komora ČR
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

S účinností od 1. 6. 2007 zabezpečuje vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Economia, a.s. plní na základě smluv funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.

Kontakt:
Economia, a.s.
Obchodní věstník

Pernerova 673/47,49
186 00 Praha 8

(příjem inzerce)
tel. 233 071 623-4
(fakturace)
tel. 233 071 602
(OVEL, el. verze)
tel. 233 071 605
e-mail: ov@economia.cz.

reklama
reklama
 
Týdeník s povahou úředního listu
Obchodní věstník

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech
v obchodním rejstříku,
o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky.

 
Ceník zveřejnění v Obchodním věstníku
OBJEDNÁVKA ZVEŘEJNĚNÍ V OV
Vyplňte formulář objednávky a podepsaný jej zašlete jednou z těchto možností:
  1. skenovaný elektronickou poštou – spolu s podepsanou objednávkou zašlete znění inzerátu v elektronické podobě standardně ve formátu Word, popř. textové PDF na adresu
  2. poštou na adresu:
    Obchodní věstník
    Pernerova 673/47,49
    186 00 Praha 8
Způsob zveřejňování účetních závěrek v Obchodním věstníku

Formulář zveřejnění údajů z účetní závěrky

Vzor oznámení o likvidaci
Insolvenční řízení – nová rubrika v datech obchodního rejstříku

Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.

Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.

Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).

reklama
reklama
reklama