Zápis OV08535358

Obchodní jménoTechnologická agentura ČR
RubrikaVeřejná soutěž
IČO72050365
SídloPraha 6, Dejvice, Evropská 1692/37
Publikováno28. 02. 2024
Značka OVOV08535358
Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 28.2.2024 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 29.2.2024 a končí dnem 24.4.2024 v níže uvedené hodiny: 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod. 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. Každý uchazeč dále musí ze své datové schránky doručit dokumenty prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR. ID datové schránky TA ČR: afth9xp. OV08535358-20240228
Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2030.pdf