Zápis OV08404236

Obchodní jménoTechnologická agentura ČR
RubrikaVeřejná soutěž
IČO72050365
SídloPraha 6, Dejvice, Evropská 1692/37
Publikováno17. 01. 2024
Značka OVOV08404236
Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 17.1.2024 šestou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací SIGMA – Dílčí cíl 1: Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (dále jen “Program SIGMA - DC1”), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Veřejná soutěž programu SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR, kteří budou řešit projekt samostatně. Podrobné informace nezbytné pro podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 18.1.2024 a končí dnem 6.3.2024 v níže uvedené hodiny: 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod. 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude TA ČR přijímat do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) bude TA ČR přijímat do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Uchazeč musí odeslat návrh projektu v anglickém jazyce prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. Každý uchazeč dále musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR. ID datové schránky TA ČR: afth9xp. OV08404236-20240117
Oznámení o vyhlášení 6. veřejné soutěže programu SIGMA - DC1