Zápis OV08227831

Obchodní jménoTechnologická agentura ČR
RubrikaVeřejná soutěž
IČO72050365
SídloPraha 6, Dejvice, Evropská 1692/37
Publikováno22. 11. 2023
Značka OVOV08227831
Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 22.11.2023 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – DC1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Podrobné informace nezbytné pro podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 23.11.2023 a končí dnem 17.1.2024 v níže uvedené hodiny: 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod. 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude TA ČR přijímat do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) bude TA ČR přijímat do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. Každý uchazeč dále musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR. ID datové schránky TA ČR: afth9xp. OV08227831-20231122
Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu SIGMA - DC1.docx.pdf