Zápis OV08047497

Obchodní jménoTechnologická agentura ČR
RubrikaVeřejná soutěž
IČO72050365
SídloPraha 6, Dejvice, Evropská 1692/37
Publikováno04. 10. 2023
Značka OVOV08047497
Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila dne 4.10.2023 jedenáctou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) v Programu na podporu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 - Nováčci, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Předmětem této veřejné soutěže je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Podrobné informace nezbytné pro podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 5.10.2023 a končí dnem 22.11.2023 v níže uvedené hodiny: 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod. 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude TA ČR přijímat do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) bude TA ČR přijímat do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. Každý uchazeč dále musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR. ID datové schránky TA ČR: afth9xp. OV08047497-20231004
Oznámení o vyhlášení 11. veřejné soutěže programu TREND