Zápis OV07285551

Obchodní jménoTechnologická agentura ČR
RubrikaVeřejná soutěž
IČO72050365
SídloPraha 6, Dejvice, Evropská 1692/37
Publikováno05. 04. 2023
Značka OVOV07285551
Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 5.4.2023 desátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Program je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 6.4.2023 a končí dnem 24.5.2023 v níže uvedené hodiny: 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod. 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. Každý uchazeč dále musí ze své datové schránky doručit dokumenty prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR. ID datové schránky TA ČR: afth9xp. OV07285551-20230405
Oznámení o vyhlášení 10. veřejné soutěže programu TREND