Zápis OV07255459

Obchodní jménoTechnologická agentura ČR
RubrikaVeřejná soutěž
IČO72050365
SídloEvropská 1692/37, 160 00 Praha
Publikováno29. 03. 2023
Značka OVOV07255459
Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 29.3.2023 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací SIGMA - Dílčí cíl 1: Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (dále jen “Program SIGMA - DC1”), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Veřejná soutěž programu SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR, kteří budou řešit projekt samostatně. Podrobné informace nezbytné pro podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 30.3.2023 a končí dnem 17.5.2023 v níže uvedené hodiny: 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod. 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Uchazeč musí odeslat návrh projektu v anglickém jazyce prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. Každý uchazeč dále musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR. ID datové schránky TA ČR: afth9xp. OV07255459-20230329
Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu SIGMA - DC1