Zápis OV06712461

Obchodní jménoZDP Estate s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO14087006
SídloElišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1
Publikováno28. 11. 2022
Značka OVOV06712461
Obchodní jméno: ZDP Estate s.r.o. Sídlo: Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1 IČO: 14087006 Oddíl: C. Vložka: 360337 Datum zápisu: 22.12.2021 Vymazuje se ke dni: 21.11.2022 – Statutární orgán: ZAKARÍA NEMRAH. Dat. nar. 22.5.1990. Adresa: Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 22.12.2021. Den zániku funkce: 16.11.2022. Počet členů: 2. Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. V případě uzavírání smluv o úvěru, zápůjčce, leasingových smluv, smluv o nabývání a zcizování nemovitostí, smluv o zatěžování majetku a vystavování a avalování směnek a smluv s plněním vyšším než 100 000 Kč zastupují společnost vždy dva jednatelé společně. Zapisuje se ke dni: 21.11.2022 – Statutární orgán: Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. V případě zcizení nemovitostí ve vlastnictví společnosti, je jednatel povinen si vyžádat předchozí souhlas valné hromady. Aktuální stav: ZDP Estate s.r.o. Sídlo: Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1 IČO: 14087006 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností 1 až 81, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona Statutární orgán: PAVEL MANĎÁK. Dat. nar. 1.12.1988. Adresa: Kostelany 200, 767 01 Kostelany. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 22.12.2021. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. V případě zcizení nemovitostí ve vlastnictví společnosti, je jednatel povinen si vyžádat předchozí souhlas valné hromady. Společník: PAVEL MANĎÁK. Dat. nar. 1.12.1988. Adresa: Kostelany 200, 767 01 Kostelany. Podíl – Vklad: 1 000,00 Kč. Velikost podílu: 1;3, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Podíl je zastaven na základě Zástavní smlouvy k podílu KA2200004/1 ze dne 28.01.2022 ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 25083325, jako zástavního věřitele, k zajištění veškerých dluhů společnosti ZDP Estate s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 14087006, jakožto dlužníka ze Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA2200004, na základě které banka poskytla dlužníkovi úvěr ve výši 53.620 000 Kč, jakož i k zajištění dluhů s výše uvedenou smlouvou o úvěru souvisejících, včetně budoucích, podmíněných či nepodmíněných dluhů, definovaných ve výše uvedené smlouvě o úvěru, a to vše do celkové výše 80.430 000 Kč s příslušenstvím vzniklé nejpozději do 31.12.2032. K podílu byl rovněž na základě Zástavní smlouvy k podílu KA2200004/1 ze dne 28.01.2022 zřízen zákaz zcizení a zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele jako věcné právo ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 25083325, a to na dobu trvání zástavního práva k podílu. Quattro project s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1; IČO: 08834377; Identifikační číslo: 1073996. Podíl – Vklad: 1 000,00 Kč. Velikost podílu: 1;3, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Podíl je zastaven na základě Zástavní smlouvy k podílu KA2200004/3 ze dne 28.01.2022 ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 25083325, jako zástavního věřitele, k zajištění veškerých dluhů společnosti ZDP Estate s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 14087006, jakožto dlužníka ze Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA2200004, na základě které banka poskytla dlužníkovi úvěr ve výši 53.620 000 Kč, jakož i k zajištění dluhů s výše uvedenou smlouvou o úvěru souvisejících, včetně budoucích, podmíněných či nepodmíněných dluhů, definovaných ve výše uvedené smlouvě o úvěru, a to vše do celkové výše 80.430 000 Kč s příslušenstvím vzniklé nejpozději do 31.12.2032. K podílu byl rovněž na základě Zástavní smlouvy k podílu KA2200004/3 ze dne 28.01.2022 zřízen zákaz zcizení a zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele jako věcné právo ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 25083325, a to na dobu trvání zástavního práva k podílu. DENISA FURMANOVÁ. Dat. nar. 19.11.1994. Adresa: Fabiánka III 557, Kudlov, 760 01 Zlín. Podíl – Vklad: 1 000,00 Kč. Velikost podílu: 1;3, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Podíl je zastaven na základě Zástavní smlouvy k podílu KA2200004/2 ze dne 28.01.2022 ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 25083325, jako zástavního věřitele, k zajištění veškerých dluhů společnosti ZDP Estate s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 14087006, jakožto dlužníka ze Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA2200004, na základě které banka poskytla dlužníkovi úvěr ve výši 53.620 000 Kč, jakož i k zajištění dluhů s výše uvedenou smlouvou o úvěru souvisejících, včetně budoucích, podmíněných či nepodmíněných dluhů, definovaných ve výše uvedené smlouvě o úvěru, a to vše do celkové výše 80.430 000 Kč s příslušenstvím vzniklé nejpozději do 31.12.2032. K podílu byl rovněž na základě Zástavní smlouvy k podílu KA2200004/2 ze dne 28.01.2022 zřízen zákaz zcizení a zatížení podílu bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele jako věcné právo ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 25083325, a to na dobu trvání zástavního práva k podílu. Základní kapitál: 3 000,00 Kč OV06712461-20221128