Zápis OV06702476

Obchodní jménoGrandhotel property s.r.o.
RubrikaZměna - Brno, Aktuální stav - Brno
IČO04680316
SídloBenešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno
Publikováno24. 11. 2022
Značka OVOV06702476
Obchodní jméno: Grandhotel property s.r.o. Sídlo: Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno IČO: 04680316 Oddíl: C. Vložka: 91397 Datum zápisu: 30.12.2015 Zapisuje se ke dni: 11.11.2022 – Společník: KRISTINA SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ. Dat. nar. 20.3.1990. Adresa: Jakubská 124/7, Brno-město, 602 00 Brno. Podíl – Vklad: 9 932 000,00 Kč. Velikost podílu: 52 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP01 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP01 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP01 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a paní Kristinou Sedlákovou Salibovou, dat. nar. 20. března 1990, trvale bytem Jakubská 124/7, Brno-město, 602 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; Ing. PAVEL STRATIL. Dat. nar. 8.7.1956. Adresa: Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno. Podíl – Vklad: 2 865 000,00 Kč. Velikost podílu: 15 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP02 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP02 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP02 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Ing. Pavlem Stratilem, dat. nar. 8. července 1956, trvale bytem Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; ROMAN DOLNÍČEK. Dat. nar. 11.6.1969. Adresa: Oblá 409/41, Nový Lískovec, 634 00 Brno. Podíl – Vklad: 1 910 000,00 Kč. Velikost podílu: 10 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP03 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP03 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP03 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Romanem Dolníčkem, dat. nar. 11. června 1969, trvale bytem Oblá 409/41, Nový Lískovec, 634 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; PAVEL LANG. Dat. nar. 16.8.1975. Adresa: Ostrá 2818/38, Žabovřesky, 616 00 Brno. Podíl – Vklad: 955 000,00 Kč. Velikost podílu: 5 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP04 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP04 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP04 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Pavlem Langem, dat. nar. 16. srpna 1975, trvale bytem Ostrá 2818/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; RICHARD SALIBA, MBA. Dat. nar. 1.2.1971. Adresa: Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno. Podíl – Vklad: 1 719 000,00 Kč. Velikost podílu: 9 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP05 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP05 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP05 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Richardem Salibou, MBA, dat. nar. 1. února 1971, trvale bytem Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; DARINA RYGLOVÁ. Dat. nar. 18.4.1972. Adresa: Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno. Podíl – Vklad: 1 719 000,00 Kč. Velikost podílu: 9 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP06 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP06 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP06 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a paní Darinou Ryglovou, dat. nar. 18. dubna 1972, trvale bytem Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022 Aktuální stav: Grandhotel property s.r.o. Sídlo: Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno IČO: 04680316 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: KRISTINA SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ. Dat. nar. 20.3.1990. Adresa: Jakubská 124/7, Brno-město, 602 00 Brno. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 30.12.2015. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně. Dozorčí rada: Ing. PAVEL STRATIL. Dat. nar. 8.7.1956. Adresa: Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno. Členství – Den vzniku členství: 14.1.2016. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 14.1.2016; ROMAN DOLNÍČEK. Dat. nar. 11.6.1969. Adresa: Oblá 409/41, Nový Lískovec, 634 00 Brno. Členství – Den vzniku členství: 14.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady; PAVEL LANG. Dat. nar. 16.8.1975. Adresa: Ostrá 2818/38, Žabovřesky, 616 00 Brno. Členství – Den vzniku členství: 14.1.2016. Funkce: člen dozorčí rady Společník: KRISTINA SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ. Dat. nar. 20.3.1990. Adresa: Jakubská 124/7, Brno-město, 602 00 Brno. Podíl – Vklad: 9 932 000,00 Kč. Velikost podílu: 52 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl společníka ve společnosti je zastaven ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, k zajištění její pohledávky z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1908280, uzavřené dne 29.10.2019 s dlužníky - společnostmi Grandhotel property s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680316 a Grandhotel service s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680308, dle které je předmětem poskytnutí úvěru ve výši 150.000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) společností Sberbank CZ, a.s. dlužníkům, a jeho vrácení dlužníky spolu s příslušenstvím. Den vzniku zástavního práva: 30.10.2019; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP01 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP01 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP01 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a paní Kristinou Sedlákovou Salibovou, dat. nar. 20. března 1990, trvale bytem Jakubská 124/7, Brno-město, 602 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; Ing. PAVEL STRATIL. Dat. nar. 8.7.1956. Adresa: Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno. Podíl – Vklad: 2 865 000,00 Kč. Velikost podílu: 15 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl společníka ve společnosti je zastaven ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, k zajištění její pohledávky z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1908280, uzavřené dne 29.10.2019 s dlužníky - společnostmi Grandhotel property s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680316 a Grandhotel service s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680308, dle které je předmětem poskytnutí úvěru ve výši 150.000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) společností Sberbank CZ, a.s. dlužníkům, a jeho vrácení dlužníky spolu s příslušenstvím. Den vzniku zástavního práva: 30.10.2019; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP02 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP02 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP02 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Ing. Pavlem Stratilem, dat. nar. 8. července 1956, trvale bytem Vychodilova 2554/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; ROMAN DOLNÍČEK. Dat. nar. 11.6.1969. Adresa: Oblá 409/41, Nový Lískovec, 634 00 Brno. Podíl – Vklad: 1 910 000,00 Kč. Velikost podílu: 10 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl společníka ve společnosti je zastaven ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, k zajištění její pohledávky z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1908280, uzavřené dne 29.10.2019 s dlužníky - společnostmi Grandhotel property s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680316 a Grandhotel service s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680308, dle které je předmětem poskytnutí úvěru ve výši 150.000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) společností Sberbank CZ, a.s. dlužníkům, a jeho vrácení dlužníky spolu s příslušenstvím. Den vzniku zástavního práva: 30.10.2019; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP03 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP03 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP03 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Romanem Dolníčkem, dat. nar. 11. června 1969, trvale bytem Oblá 409/41, Nový Lískovec, 634 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; PAVEL LANG. Dat. nar. 16.8.1975. Adresa: Ostrá 2818/38, Žabovřesky, 616 00 Brno. Podíl – Vklad: 955 000,00 Kč. Velikost podílu: 5 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl společníka ve společnosti je zastaven ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, k zajištění její pohledávky z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1908280, uzavřené dne 29.10.2019 s dlužníky - společnostmi Grandhotel property s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680316 a Grandhotel service s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680308, dle které je předmětem poskytnutí úvěru ve výši 150.000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) společností Sberbank CZ, a.s. dlužníkům, a jeho vrácení dlužníky spolu s příslušenstvím. Den vzniku zástavního práva: 30.10.2019; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP04 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP04 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP04 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Pavlem Langem, dat. nar. 16. srpna 1975, trvale bytem Ostrá 2818/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; RICHARD SALIBA, MBA. Dat. nar. 1.2.1971. Adresa: Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno. Podíl – Vklad: 1 719 000,00 Kč. Velikost podílu: 9 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl společníka ve společnosti je zastaven ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, k zajištění její pohledávky z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1908280, uzavřené dne 29.10.2019 s dlužníky - společnostmi Grandhotel property s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680316 a Grandhotel service s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680308, dle které je předmětem poskytnutí úvěru ve výši 150.000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) společností Sberbank CZ, a.s. dlužníkům, a jeho vrácení dlužníky spolu s příslušenstvím. Den vzniku zástavního práva: 30.10.2019; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP05 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP05 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP05 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a panem Richardem Salibou, MBA, dat. nar. 1. února 1971, trvale bytem Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022; DARINA RYGLOVÁ. Dat. nar. 18.4.1972. Adresa: Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno. Podíl – Vklad: 1 719 000,00 Kč. Velikost podílu: 9 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Podíl společníka ve společnosti je zastaven ve prospěch společnosti Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, k zajištění její pohledávky z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1908280, uzavřené dne 29.10.2019 s dlužníky - společnostmi Grandhotel property s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680316 a Grandhotel service s.r.o. se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 04680308, dle které je předmětem poskytnutí úvěru ve výši 150.000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) společností Sberbank CZ, a.s. dlužníkům, a jeho vrácení dlužníky spolu s příslušenstvím. Den vzniku zástavního práva: 30.10.2019; Zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch TRINITY BANK a.s., se sídlem Praha-Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP06 ze dne 1. listopadu 2022. Zástavní právo je zřízeno k zajištění pohledávek TRINITY BANK vzniklých ze smlouvy o úvěru č. 2208015301000US uzavřené mezi společností Grandhotel property s.r.o., se sídlem Benešova 605/18, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 046 80 316, jako dlužníkem a TRINITY BANK jako věřitelem dne 1. listopadu 2022, z výše uvedené smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2208015301000OP06 ze dne 1. listopadu 2022 a v souvislosti s touto smlouvou, včetně pohledávek budoucích, které budou vznikat do 30. září 2057 až do výše 13.040.000,- EUR. Zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch třetí osoby bez souhlasu TRINITY BANK a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 25307835 (dále jen "TRINITY BANK"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu č. 2208015301000OP06 ze dne 1. listopadu 2022, uzavřené mezi TRINITY BANK jako zástavním věřitelem a paní Darinou Ryglovou, dat. nar. 18. dubna 1972, trvale bytem Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno, jako zástavcem. Den vzniku zástavního práva: 11.11.2022 Základní kapitál: 19 100 000,00 Kč OV06702476-20221124