Zápis OV06675949

Obchodní jménoÚřad pro ochranu hospodářské soutěže
RubrikaOznámení
IČO65349423
Sídlo604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7
Publikováno16. 11. 2022
Značka OVOV06675949
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Dne 11.11.2022 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na základě návrhu společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782 (dále jen „Navrhovatel“), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat obchodní závod tvořený úvěrovým portfoliem a dalším souvisejícím jměním společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, IČO: 25083325. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblastech poskytování úvěrů soukromým osobám, podnikatelské a veřejné sféře. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno. Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0519/2022/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. OV06675949-20221116