Zápis OV06640190

Obchodní jménoDUHEKO s.r.o.
RubrikaZměna - Brno, Aktuální stav - Brno
IČO03712044
SídloBěhounská 115/4, Brno-město, 602 00 Brno
Publikováno02. 11. 2022
Značka OVOV06640190
Obchodní jméno: DUHEKO s.r.o. Sídlo: Běhounská 115/4, Brno-město, 602 00 Brno IČO: 03712044 Oddíl: C. Vložka: 86413 Datum zápisu: 14.1.2015 Zapisuje se ke dni: 25.10.2022 – Společník: ALKA INVEST s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: Běhounská 115/4, Brno-město, 602 00 Brno; IČO: 28359143; Identifikační číslo: 605141. Podíl – Vklad: 1,00 Kč. Velikost podílu: 1/3, splaceno: 1,00 Kč. Druh: základní. Kmenový list: nevydává se; Zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, k zajištění jeho pohledávky ve výši 3.652.000,- EUR, a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru na financováni nemovitosti reg. č. 790/2022/0032, uzavřené dne 20.10.2022. Dluhy vyplývající ze zajištěné smlouvy jsou kromě dluhů uvedených v předchozím odstavci též dluhy vyplývající z povinnosti uhradit Bance veškeré poplatky, odměny, smluvní pokuty a další sankční platby vztahující se k zajištěné smlouvě nebo ke smlouvě o zastavení podílu v korporaci, včetně náhrad všech nákladů vynaložených Bankou a ztrát způsobených Bance v souvislosti se zajištěnou smlouvou nebo se smlouvou o zastavení podílu v korporaci, jakož i dluhy vzniklé z odstoupení od zajištěné smlouvy či v souvislosti s ním nebo vzniklé vůči Bance v případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s takovými vadami zajištěné smlouvy, přičemž tyto dluhy mohou vznikat ode dne uzavření zajištěné smlouvy do 31.12.2028, a to do výše 3.652.000,-- EUR. Zákaz dalšího zatížení a zcizení podílu bez souhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242. Den vzniku zástavního práva: 20.10.2022; DH Power,a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Hybešova 21, 602 00 Brno; IČO: 29238307; Identifikační číslo: 637431. Podíl – Vklad: 2,00 Kč. Velikost podílu: 2/3, splaceno: 2,00 Kč. Druh: základní. Kmenový list: nevydává se; Zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, k zajištění jeho pohledávky ve výši 3.652.000,- EUR, a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru na financováni nemovitosti reg. č. 790/2022/0032, uzavřené dne 20.10.2022. Dluhy vyplývající ze zajištěné smlouvy jsou kromě dluhů uvedených v předchozím odstavci též dluhy vyplývající z povinnosti uhradit Bance veškeré poplatky, odměny, smluvní pokuty a další sankční platby vztahující se k zajištěné smlouvě nebo ke smlouvě o zastavení podílu v korporaci, včetně náhrad všech nákladů vynaložených Bankou a ztrát způsobených Bance v souvislosti se zajištěnou smlouvou nebo se smlouvou o zastavení podílu v korporaci, jakož i dluhy vzniklé z odstoupení od zajištěné smlouvy či v souvislosti s ním nebo vzniklé vůči Bance v případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s takovými vadami zajištěné smlouvy, přičemž tyto dluhy mohou vznikat ode dne uzavření zajištěné smlouvy do 31.12.2028, a to do výše 3.652.000,-- EUR. Zákaz dalšího zatížení a zcizení podílu bez souhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242. Den vzniku zástavního práva: 20.10.2022 Aktuální stav: DUHEKO s.r.o. Sídlo: Běhounská 115/4, Brno-město, 602 00 Brno IČO: 03712044 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: správa vlastního majetku; pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor Statutární orgán: PAVEL HELLMANN. Dat. nar. 3.1.1972. Adresa: Větrná 1334/14, Bystrc, 635 00 Brno. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 14.1.2015; IVO DUSÍK. Dat. nar. 31.1.1971. Adresa: Sabinova 2515/4, Žabovřesky, 616 00 Brno. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 14.7.2017. Počet členů: 2. Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel. Společník: ALKA INVEST s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: Běhounská 115/4, Brno-město, 602 00 Brno; IČO: 28359143; Identifikační číslo: 605141. Podíl – Vklad: 1,00 Kč. Velikost podílu: 1/3, splaceno: 1,00 Kč. Druh: základní. Kmenový list: nevydává se; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, za účelem zajištění dluhu do maximální výše CZK 15 000 000 Kč ve smyslu Smlouvy o zástavním právu k podílu č. KA1814750/1 uzavřené dne 22.11.2018. K podílu je sjednán zákaz zřízení dalšího zástavního práva, jako věcné právo, po dobu trvání zástavního práva, nejdéle však do 20.11.2033. Zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, k zajištění jeho pohledávky ve výši 3.652.000,- EUR, a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru na financováni nemovitosti reg. č. 790/2022/0032, uzavřené dne 20.10.2022. Dluhy vyplývající ze zajištěné smlouvy jsou kromě dluhů uvedených v předchozím odstavci též dluhy vyplývající z povinnosti uhradit Bance veškeré poplatky, odměny, smluvní pokuty a další sankční platby vztahující se k zajištěné smlouvě nebo ke smlouvě o zastavení podílu v korporaci, včetně náhrad všech nákladů vynaložených Bankou a ztrát způsobených Bance v souvislosti se zajištěnou smlouvou nebo se smlouvou o zastavení podílu v korporaci, jakož i dluhy vzniklé z odstoupení od zajištěné smlouvy či v souvislosti s ním nebo vzniklé vůči Bance v případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s takovými vadami zajištěné smlouvy, přičemž tyto dluhy mohou vznikat ode dne uzavření zajištěné smlouvy do 31.12.2028, a to do výše 3.652.000,-- EUR. Zákaz dalšího zatížení a zcizení podílu bez souhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242. Den vzniku zástavního práva: 20.10.2022; DH Power,a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Hybešova 21, 602 00 Brno; IČO: 29238307; Identifikační číslo: 637431. Podíl – Vklad: 2,00 Kč. Velikost podílu: 2/3, splaceno: 2,00 Kč. Druh: základní. Kmenový list: nevydává se; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, za účelem zajištění dluhu do maximální výše CZK 15 000 000 Kč ve smyslu Smlouvy o zástavním právu k podílu č. KA1814750/2 uzavřené dne 22.11.2018. K podílu je sjednán zákaz zřízení dalšího zástavního práva, jako věcné právo, po dobu trvání zástavního práva, nejdéle však do 20.11.2033. Zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, k zajištění jeho pohledávky ve výši 3.652.000,- EUR, a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru na financováni nemovitosti reg. č. 790/2022/0032, uzavřené dne 20.10.2022. Dluhy vyplývající ze zajištěné smlouvy jsou kromě dluhů uvedených v předchozím odstavci též dluhy vyplývající z povinnosti uhradit Bance veškeré poplatky, odměny, smluvní pokuty a další sankční platby vztahující se k zajištěné smlouvě nebo ke smlouvě o zastavení podílu v korporaci, včetně náhrad všech nákladů vynaložených Bankou a ztrát způsobených Bance v souvislosti se zajištěnou smlouvou nebo se smlouvou o zastavení podílu v korporaci, jakož i dluhy vzniklé z odstoupení od zajištěné smlouvy či v souvislosti s ním nebo vzniklé vůči Bance v případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s takovými vadami zajištěné smlouvy, přičemž tyto dluhy mohou vznikat ode dne uzavření zajištěné smlouvy do 31.12.2028, a to do výše 3.652.000,-- EUR. Zákaz dalšího zatížení a zcizení podílu bez souhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242. Den vzniku zástavního práva: 20.10.2022 Základní kapitál: 3,00 Kč OV06640190-20221102