Zápis OV06639342

Obchodní jménoINVESTIKA alfa, s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO07020368
SídloU Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Publikováno02. 11. 2022
Značka OVOV06639342
Obchodní jméno: INVESTIKA alfa, s.r.o. Sídlo: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 07020368 Oddíl: C. Vložka: 293195 Datum zápisu: 9.4.2018 Vymazuje se ke dni: 24.10.2022 – Obchodní jméno: INVESTIKA alfa, s.r.o. Zapisuje se ke dni: 24.10.2022 – Obchodní jméno: Alfa logistické areály s.r.o. Aktuální stav: Alfa logistické areály s.r.o. Sídlo: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 07020368 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: INVESTIKA, investiční společnost, a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČO: 04158911; Identifikační číslo: 900916. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 1.7.2021; Zastoupení: VÁCLAV KOVÁŘ. Dat. nar. 28.4.1981. Adresa: Šimáčkova 1371/10, Holešovice, 170 00 Praha 7. Počet členů: 1. Způsob jednání: Společnost zastupují jednatelé, každý samostatně. Společník: INVESTIKA, investiční společnost, a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČO: 04158911; Identifikační číslo: 900916; Jednající svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. Podíl – Vklad: 300 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Zástavní právo k podílu společníka INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 04158911, jako zástavce, ve prospěch SBERBANK CZ, a.s., IČO: 25083325, jako zástavního věřitele, k zajištění všech pohledávek (současných, budoucích, existujících i podmíněných) vzniklých nebo vznikajících do 31.5.2033, na základě a v rozsahu smlouvy o zástavě obchodního podílu ve společnosti INVESTIKA alfa, s.r.o., IČO: 07020368, ze dne 22.10.2018, vč. (i) zákazu zatížení a zcizení podílu společníka INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 04158911, ve společnosti INVESTIKA alfa, s.r.o., IČO: 0702368, (ii) zákazu zřízení dalšího zástavního práva ve stejném nebo výhodnějším pořadí než má toto zástavního právo a (iii) zákazu zajistit uvolněným zástavním právem jiný dluh. Základní kapitál: 300 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Na společnost INVESTIKA alfa, s.r.o., jako nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Tyche Property s.r.o., IČO: 24141348, se sídlem Pekařská 628/14, Jinonice, 155 00 Praha 5. OV06639342-20221102