Zápis OV06590685

Obchodní jménoDOMY POD LÍPOU s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO04542860
SídloNa dolíku 14/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
Publikováno17. 10. 2022
Značka OVOV06590685
Obchodní jméno: DOMY POD LÍPOU s.r.o. Sídlo: Na dolíku 14/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 IČO: 04542860 Oddíl: C. Vložka: 249398 Datum zápisu: 6.11.2015 Vymazuje se ke dni: 6.10.2022 – Společník: JUDr. FRANTIŠEK SCHOLZ. Dat. nar. 18.9.1951. Adresa: Sedlčanská 1327/65, Michle, 140 00 Praha 4. Podíl – Vklad: 3 300,00 Kč. Velikost podílu: 33 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka (dále jen Zástava) je zastaven na základě smlouvy o zastavení podílu uzavřené dne 27.4.2022 (dále jen Zástavní smlouva) mezi JUDr. Františkem Scholzem jako zástavcem (dále jen Zástavce) a společností FONS JK Group, a.s. se sídlem Perštýnské náměstí 51, Pardubice Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 088 89 139, jako zástavním věřitelem (dále jen Zástavní věřitel). Zástava byla zastavena za účelem zajištění dluhů Zástavního věřitele vzniklých na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru uzavřenou dne 27.4.2022 mezi Zástavním věřitelem a společností DOMY POD LÍPOU s.r.o., a to až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 84 000 000 Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) a jejich příslušenství. Na základě této Smlouvy dochází ke zřízení Zástavního práva pro Zástavního věřitele k Zástavě (za účelem zajištění Zajištěného dluhu dle Zajištěné smlouvy), které je k datu zveřejnění zástavním právem druhým v pořadí po Zástavním právu Sberbank CZ, které je zástavním právem zřízeným k Podílu Zástavce k datu zveřejnění prvním v pořadí. V Zástavní smlouvě Zástavce dále zřídil ve prospěch Zástavního věřitele věcné právo zákazu zcizení a zatížení Zástavy ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. Zástavce se zavázal, že k Zástavě nezřídí další zástavní právo ani ji nijak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže, a to na dobu trvání zástavního práva. Zástavce se dále zavázal, že nepožádá ani nepodnikne ve smyslu § 1385 až § 1389 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí než má Zástavní právo a v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu § 1380 až § 1384 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh. Den vzniku zástavního práva: 27.4.2022; JUDr. PETR MALÝ. Dat. nar. 4.10.1982. Adresa: Bílenecké náměstí 14/10, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8. Podíl – Vklad: 3 400,00 Kč. Velikost podílu: 34 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka (dále jen Zástava) je zastaven na základě smlouvy o zastavení podílu uzavřené dne 27.4.2022 (dále jen Zástavní smlouva) mezi JUDr. Petrem Malým jako zástavcem (dále jen Zástavce) a společností FONS JK Group, a.s. se sídlem Perštýnské náměstí 51, Pardubice Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 088 89 139, jako zástavním věřitelem (dále jen Zástavní věřitel). Zástava byla zastavena za účelem zajištění dluhů Zástavního věřitele vzniklých na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru uzavřenou dne 27.4.2022 mezi Zástavním věřitelem a společností DOMY POD LÍPOU s.r.o., a to až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 84 000 000 Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) a jejich příslušenství. Na základě této Smlouvy dochází ke zřízení Zástavního práva pro Zástavního věřitele k Zástavě (za účelem zajištění Zajištěného dluhu dle Zajištěné smlouvy), které je k datu zveřejnění zástavním právem druhým v pořadí po Zástavním právu Sberbank CZ, které je zástavním právem zřízeným k Podílu Zástavce k datu zveřejnění prvním v pořadí. V Zástavní smlouvě Zástavce dále zřídil ve prospěch Zástavního věřitele věcné právo zákazu zcizení a zatížení Zástavy ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. Zástavce se zavázal, že k Zástavě nezřídí další zástavní právo ani ji nijak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže, a to na dobu trvání zástavního práva. Zástavce se dále zavázal, že nepožádá ani nepodnikne ve smyslu § 1385 až § 1389 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí než má Zástavní právo a v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu § 1380 až § 1384 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh. Den vzniku zástavního práva: 27.4.2022; Ing. ZDENEK HÖCK. Dat. nar. 14.11.1949. Adresa: Kladruby nad Labem 139, 533 14 Kladruby nad Labem. Podíl – Vklad: 3 300,00 Kč. Velikost podílu: 33 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka (dále jen Zástava) je zastaven na základě smlouvy o zastavení podílu uzavřené dne 27.4.2022 (dále jen Zástavní smlouva) mezi Ing. Zdeňkem Höckem jako zástavcem (dále jen Zástavce) a společností FONS JK Group, a.s. se sídlem Perštýnské náměstí 51, Pardubice Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO: 088 89 139, jako zástavním věřitelem (dále jen Zástavní věřitel). Zástava byla zastavena za účelem zajištění dluhů Zástavního věřitele vzniklých na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru uzavřenou dne 27.4.2022 mezi Zástavním věřitelem a společností DOMY POD LÍPOU s.r.o., a to až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 84 000 000 Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) a jejich příslušenství. Na základě této Smlouvy dochází ke zřízení Zástavního práva pro Zástavního věřitele k Zástavě (za účelem zajištění Zajištěného dluhu dle Zajištěné smlouvy), které je k datu zveřejnění zástavním právem druhým v pořadí po Zástavním právu Sberbank CZ, které je zástavním právem zřízeným k Podílu Zástavce k datu zveřejnění prvním v pořadí. V Zástavní smlouvě Zástavce dále zřídil ve prospěch Zástavního věřitele věcné právo zákazu zcizení a zatížení Zástavy ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. Zástavce se zavázal, že k Zástavě nezřídí další zástavní právo ani ji nijak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže, a to na dobu trvání zástavního práva. Zástavce se dále zavázal, že nepožádá ani nepodnikne ve smyslu § 1385 až § 1389 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí než má Zástavní právo a v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu § 1380 až § 1384 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh. Den vzniku zástavního práva: 27.4.2022 Aktuální stav: DOMY POD LÍPOU s.r.o. Sídlo: Na dolíku 14/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 IČO: 04542860 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: JUDr. FRANTIŠEK SCHOLZ. Dat. nar. 18.9.1951. Adresa: Sedlčanská 1327/65, Michle, 140 00 Praha 4. Funkce: jednatel; Ing. ZDENEK HÖCK. Dat. nar. 14.11.1949. Adresa: Kladruby nad Labem 139, 533 14 Kladruby nad Labem. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 6.11.2015. Počet členů: 2. Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Společník: JUDr. FRANTIŠEK SCHOLZ. Dat. nar. 18.9.1951. Adresa: Sedlčanská 1327/65, Michle, 140 00 Praha 4. Podíl – Vklad: 3 300,00 Kč. Velikost podílu: 33 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; JUDr. PETR MALÝ. Dat. nar. 4.10.1982. Adresa: Bílenecké náměstí 14/10, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8. Podíl – Vklad: 3 400,00 Kč. Velikost podílu: 34 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Ing. ZDENEK HÖCK. Dat. nar. 14.11.1949. Adresa: Kladruby nad Labem 139, 533 14 Kladruby nad Labem. Podíl – Vklad: 3 300,00 Kč. Velikost podílu: 33 %, splaceno: 100 %. Druh: základní Základní kapitál: 10 000,00 Kč OV06590685-20221017