Zápis OV06551033

Obchodní jménoGEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o.
RubrikaZměna - Brno, Aktuální stav - Brno
IČO09681868
SídloMariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
Publikováno05. 10. 2022
Značka OVOV06551033
Obchodní jméno: GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o. Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno IČO: 09681868 Oddíl: C. Vložka: 120235 Datum zápisu: 18.11.2020 Zapisuje se ke dni: 22.9.2022 – Společník: GEEN CJ a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno; IČO: 09437304; Identifikační číslo: 1094400. Podíl – Vklad: 3 909 886,00 Kč. Velikost podílu: 0;6 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.1; Zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele IFIS investiční fond, a.s., IČO: 243 16 717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno Trnitá, k zajištění pohledávky zástavního věřitele za dlužníkem GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o., IČO: 096 81 868, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno Komárov, vzniklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek č. 09681868 ze dne 21.8.2022 a podřízené dohody o úplatě z téhož dne, ve výši 97.700.197,19 Kč, včetně veškerého příslušenství, zákonného úroku z prodlení při prodlení se zaplacením úplaty a včetně všech smluvních pokut, ujednaných ve Smlouvě o postoupení pohledávek č. 09681868 ze dne 21.8.2022 a podřízené dohody o úplatě z téhož dne a dále k zajištění podmíněných budoucích pohledávek zástavního věřitele za dlužníkem, vzniklých z titulu Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 09681868 ze dne 21.8.2022, uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem. Zástavní právo se ujednává až do maximální výše 150 000 000 Kč. Aktuální stav: GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o. Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno IČO: 09681868 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: ALEŠ MOKRÝ. Dat. nar. 3.5.1958. Adresa: Chrudichromy 83, 680 01 Chrudichromy. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 18.11.2020; JAN BŘEZINA. Dat. nar. 4.9.1982. Adresa: Molákova 2154/21, Líšeň, 628 00 Brno. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 18.11.2020. Počet členů: 2. Způsob jednání: Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně, s výjimkou právních jednání, kterými dochází ke zcizení nebo zatížení majetku společnosti, při kterých společnost zastupují dva jednatelé společně. Společník: GEEN CJ a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno; IČO: 09437304; Identifikační číslo: 1094400. Podíl – Vklad: 3 909 886,00 Kč. Velikost podílu: 0;6 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.1; Zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele IFIS investiční fond, a.s., IČO: 243 16 717, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno Trnitá, k zajištění pohledávky zástavního věřitele za dlužníkem GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o., IČO: 096 81 868, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno Komárov, vzniklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek č. 09681868 ze dne 21.8.2022 a podřízené dohody o úplatě z téhož dne, ve výši 97.700.197,19 Kč, včetně veškerého příslušenství, zákonného úroku z prodlení při prodlení se zaplacením úplaty a včetně všech smluvních pokut, ujednaných ve Smlouvě o postoupení pohledávek č. 09681868 ze dne 21.8.2022 a podřízené dohody o úplatě z téhož dne a dále k zajištění podmíněných budoucích pohledávek zástavního věřitele za dlužníkem, vzniklých z titulu Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 09681868 ze dne 21.8.2022, uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem. Zástavní právo se ujednává až do maximální výše 150 000 000 Kč. Podíl – Vklad: 5 929 685,00 Kč. Velikost podílu: 0;9 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.2; Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění veškerých dluhů Sberbank CZ a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 83 325, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1615525. Den vzniku zástavního práva: 1.3.2017. Podíl – Vklad: 126 478 330,00 Kč. Velikost podílu: 18;5 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.3; Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění veškerých dluhů Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO: 25083325, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1511012. Den vzniku zástavního práva: 24.2.2016; Zástavní právo: Zástavní právo k obchodnímu podílu k zajištění pohledávky Volksbank CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO: 25083325. Den vzniku zástavního práva: 7.10.2010. Podíl – Vklad: 191 964 099,00 Kč. Velikost podílu: 28 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.4; Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění veškerých dluhů Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1606506. Den vzniku zástavního práva: 14.6.2016; Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění veškerých dluhů klienta vůči Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, vyplývajících ze Smlouvy o investičním úvěru č. KA1816397. Den vzniku zástavního práva: 1.2.2019. Podíl – Vklad: 21 300 000,00 Kč. Velikost podílu: 3 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.5; Zástavní právo: Zástavní právo zřízeno na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené mezi Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, identifikační číslo: 25083325, jako zástavním věřitelem a společností GEEN DZ a.s., identifikační číslo 292 33 551, se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno jako Zástavcem ze dne 21.12.2017 k zajištění pohledávek zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s. specifikovaných ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu až do celkové výše 34.000 000 Kč vznikajících po dobu do 30.04.2029. Den vzniku zástavního práva: 21.12.2017. Podíl – Vklad: 336 018 000,00 Kč. Velikost podílu: 49 %, splaceno: 100 %. Druh: podíl č.6; Zástavní právo: Zástavní právo k zajištění veškerých dluhů Sberbank CZ a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 83 325, vyplývajících ze Smlouvy o zastavení cenných papírů KA 1700985 ze dne 22.2.2017 a ze Smlouvy o zastavení cenných papírů KA 1710667 ze dne 29.03.2018. Den vzniku zástavního práva: 18.11.2020 Základní kapitál: 685 600 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Společnost GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno vznikla jako nástupnická společnost v důsledku fúze splynutím společnosti Jesenická sluneční s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 032 77 721, společnosti SEDREN s.r.o., se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 275 58 827, společnosti FV ENERGO ZŠ s.r.o., se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 280 43 146, společnosti TECHNO ACTIVE s.r.o, se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 039 00 045, společnosti Šumperská sluneční s.r.o., se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 023 16 056, společnosti Bruntálská vodní s.r.o., se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 037 60 383, společnosti Železná vodní s.r.o., se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 036 33 021 a společnosti ANNEXE ENERGY a.s., se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 285 28 549 dle Projektu přeměny ze dne 25.09.2020. Na společnost GEEN OBNOVITELNÉ ZDROJE s.r.o. přešlo veškeré jmění zanikajících společností Jesenická sluneční s.r.o., společnosti SEDREN s.r.o., společnosti FV ENERGO ZŠ s.r.o., společnosti TECHNO ACTIVE s.r.o., společnosti Šumperská sluneční s.r.o., společnosti Bruntálská vodní s.r.o., společnosti Železná vodní s.r.o. a společnosti ANNEXE ENERGY a.s., specifikované v projektu fúze splynutím ze dne 25.09.2020. OV06551033-20221005