Zápis OV06536865

Obchodní jménoVeolia Energie ČR, a.s.
RubrikaZamítnutí zápisu - Ostrava
IČO45193410
Sídlo28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Publikováno03. 10. 2022
Značka OVOV06536865
Obchodní jméno: Veolia Energie ČR, a.s. Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 45193410 B 318/RD380/KSOS, Fj 86731/2022/KSOS USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Pavlou Porubovou v právní věci navrhovatele: Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 451 93 410 sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava zastoupeného Mgr. DENISA ČUDOVÁ sídlem Okružní 848/2, Ráj, 734 01 Karviná o návrhu na zápis změny skutečného majitele do evidence skutečných majitelů takto: Návrh na zápis změn ze dne 2. září 2022 pod Fj 86731/2022/KSOS se odmítá. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 30 odst. 2 zák. č. 37/2021 Sb.). Ostrava 5. září 2022 Pavla Porubová vyšší soudní úřednice Usnesení nabylo právní moci dne 5. září 2022. OV06536865-20221003