Zápis OV06533518

Obchodní jménoKKIG EK4 s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO28230086
SídloDudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Publikováno30. 09. 2022
Značka OVOV06533518
Obchodní jméno: KKIG EK4 s.r.o. Sídlo: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 28230086 Oddíl: C. Vložka: 133961 Datum zápisu: 21.1.2008 Vymazuje se ke dni: 16.9.2022 – Společník: KKIG Holding a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČO: 10670173; Identifikační číslo: 1115703. Podíl – Vklad: 2 500 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: Základní; Zástavní právo: Zástavní právo se podle zástavní smlouvy k podílu ve společnosti s ručením omezeným KA1813023 ze dne 7.12.2018 uzavřené mezi Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, jako zástavním věřitelem na straně jedné, a paní Ing. Irenou Koch, nar. 15. března 1966, bytem: Praha 2, Vinohrady, U Zvonařky 2536/1f, PSČ 12000, jako zástavcem na straně druhé, zřizuje k zajištění veškerých dluhů ze smlouvy o úvěru - investiční úvěr KA1813023, a to až do výše 240 000 000 Kč vzniklé nejpozději do 31.12.2033. Zapisuje se též zákaz bez souhlasu zástavního věřitele zřídit jiné zástavní právo nebo zatížení k podílu a zcizit podíl nebo provést jakoukoli transakci nebo sérii transakcí týkající se prodeje, převodu nebo jiného nakládání s podílem nebo jakoukoli jeho částí, ledaže se na tom zástavce se zástavním věřitelem předem písemně dohodl. Den vzniku zástavního práva: 7.12.2018 Aktuální stav: KKIG EK4 s.r.o. Sídlo: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 28230086 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Statutární orgán: Ing. IRENA KOCH. Dat. nar. 15.3.1966. Adresa: U Zvonařky 2536/1f, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 21.1.2008; LIBOR KOCH. Dat. nar. 26.4.1963. Adresa: U Zvonařky 2536/1e, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 8.3.2017; Bc.,Ing. FILIP KOCH. Dat. nar. 21.12.1985. Adresa: Kafková 1515, 252 42 Jesenice. Funkce: Jednatel. Den vzniku funkce: 27.2.2020. Počet členů: 3. Způsob jednání: Společnost zastupuje a jedná za ni každý jednatel samostatně. Společník: KKIG Holding a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČO: 10670173; Identifikační číslo: 1115703. Podíl – Vklad: 2 500 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: Základní Základní kapitál: 2 500 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. OV06533518-20220930