Zápis OV06533378

Obchodní jménoKKIG Ruzyně a.s.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO01658816
SídloDudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Publikováno30. 09. 2022
Značka OVOV06533378
Obchodní jméno: KKIG Ruzyně a.s. Sídlo: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 01658816 Oddíl: B. Vložka: 19107 Datum zápisu: 14.5.2013 Vymazuje se ke dni: 16.9.2022 – Ostatní skutečnosti: V souladu s ustanovením odst. 3.3. písm. a), b) a c) Smlouvy o zástavním právu k listinným akciím č. KA2114504 ze dne 31.1.2022 uzavřenou mezi Sberbank CZ, a. s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 83 325, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4353 jako Bankou a KKIG Holding a.s., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 106 70 173, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26165 jako Zástavcem se zřizuje k Zástavě (Akcie zastavené ve prospěch Banky na základě této Smlouvy) následující omezení: a) nezřídit k Zástavě další zástavní právo ani ji jinak nezatížit, Zástavu nezcizit, nevyčlenit ji ze svého vlastnictví a nesvěřit ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěřit její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezavázat s tím, že zákaz zřízení dalšího zástavního práva se zřizuje k Zástavě jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku, a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 29.2.2032; b) není-li v Zajištěné smlouvě sjednáno něco jiného, bez předchozího písemného souhlasu Banky neučinit rozhodnutí jediného společníka, popř. nehlasovat na valné hromadě Společnosti pro (i) žádnou změnu Zakladatelského dokumentu; (ii) zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti; (iii) přeměny či zrušení Společnosti; (iv) omezení převoditelnosti Zástavy; (v) změnu formy či druhu Akcií; a (vi) jakoukoli výplatu podílu na zisku nebo jiného plnění společníkům Společnosti; (c)nevykonávat hlasovací práva spojená se Zástavou tak, aby došlo k porušení povinností Zástavce podle Zajištěné smlouvy a Smlouvy nebo k rozporu se zájmy Banky Aktuální stav: KKIG Ruzyně a.s. Sídlo: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 01658816 Způsob řízení: dualistické Právní forma: akciová společnost Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: Ing. LIBOR KOCH. Dat. nar. 26.4.1963. Adresa: U Zvonařky 2536/1e, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Členství – Den vzniku členství: 14.5.2013. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 24.8.2017; Ing. FILIP KOCH. Dat. nar. 21.12.1985. Adresa: Kafková 1515, 252 42 Jesenice. Členství – Den vzniku členství: 24.8.2017. Funkce: člen představenstva. Den vzniku funkce: 24.8.2017. Počet členů: 2. Způsob jednání: Společnost zastupuje a za společnost jedná předseda představenstva nebo člen představenstva, a to každý samostatně. Dozorčí rada: ZUZANA KOCH. Dat. nar. 9.1.1987. Adresa: Kafková 1515, 252 42 Jesenice. Členství – Den vzniku členství: 14.5.2013. Funkce: člen dozorčí rady. Počet členů: 1 Akcionář: KKIG Holding a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČO: 10670173; Identifikační číslo: 1115703 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: listinné. Počet: 100; Hodnota: 20 000,00 Kč; Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Základní kapitál: 2 000 000,00 Kč, splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. OV06533378-20220930