Zápis OV06533045

Obchodní jménoLABE WOOD s.r.o.
RubrikaZměna - Ústí nad Labem, Aktuální stav - Ústí nad Labem
IČO22793895
SídloLitoměřická 836, 411 08 Štětí
Publikováno30. 09. 2022
Značka OVOV06533045
Obchodní jméno: LABE WOOD s.r.o. Sídlo: Litoměřická 836, 411 08 Štětí IČO: 22793895 Oddíl: C. Vložka: 31586 Datum zápisu: 16.5.2012 Vymazuje se ke dni: 16.9.2022 – Společník: Mondi Štětí a.s. Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí; IČO: 26161516. Podíl – Vklad: 4 305 000,00 Kč. Velikost podílu: 4305/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl A, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; Zástavní právo: K podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČO: 227 93 895 (dále jen "Společnost") ve vlastnictví společnosti Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČO: 261 61 516 (dále jen "Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 250 83 325 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o. uzavřené dne 15. srpna 2019 mezi Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem, a Zástavcem, jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva"), k zajištění veškerých současných, budoucích, existujících, i podmíněných dluhů Společnosti, které mají být uhrazeny na základě Finančních dokumentů (anglicky Finance Documents, jak je tento pojem definován ve smlouvě o úvěru uzavřené dne 22. února 2019 mezi Společností jako dlužníkem a Zástavním věřitelem, jako původním věřitelem, kontokorentním věřitelem, aranžérem, agentem a agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva o úvěru")) nebo v souvislosti s nimi, přičemž Zajištěné dluhy (anglicky Secured Debts, jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy a maximální celková výše jistiny Zajištěných dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku 170 000 000 EUR. Na základě Zástavní smlouvy byl dále zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění podílu a zákaz zcizení podílu ve prospěch jakékoliv třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, ujednaný jako věcné právo, a to na dobu od uzavření Zástavní smlouvy nejdéle do 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy, s výjimkou převodů podle článku 8 (Výkon Zástavního práva) Zástavní smlouvy a s dalšími výjimkami povolenými podle Transakčních dokumentů (anglicky Transaction Document, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru) za předpokladu, že k zastavovanému podílu bude i nadále zřízeno zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele k zajištění Zajištěných dluhů v prvním pořadí. Holzindustrie Maresch GmbH . Adresa: Breiten 1, 2070 Retz, Rakouská republika. Podíl – Vklad: 5 600 000,00 Kč. Velikost podílu: 5600/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl B, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; Zástavní právo: K podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČO: 227 93 895 (dále jen "Společnost") ve vlastnictví společnosti Holzindustrie Maresch GmbH, se sídlem Breiten 1, 2070 Retz, Rakouská republika, zapsané v rakouském obchodním rejstříku (Firmenbuch) pod číslem FN 61428 k (dále jen "Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, identifikační číslo 250 83 325 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o. uzavřené dne 17. července 2019 mezi Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem, a Zástavcem, jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva"), k zajištění veškerých současných, budoucích, existujících, i podmíněných dluhů Společnosti, které mají být uhrazeny na základě Finančních dokumentů (anglicky Finance Documents, jak je tento pojem definován ve smlouvě o úvěru uzavřené dne 22. února 2019 mezi Společností jako dlužníkem a Zástavním věřitelem, jako původním věřitelem, kontokorentním věřitelem, aranžérem, agentem a agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva o úvěru")) nebo v souvislosti s nimi, přičemž Zajištěné dluhy (anglicky Secured Debts, jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy a maximální celková výše jistiny Zajištěných dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku 170 000 000 EUR. Na základě Zástavní smlouvy byl dále zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění podílu a zákaz zcizení podílu ve prospěch jakékoliv třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, ujednaný jako věcné právo, a to na dobu od uzavření Zástavní smlouvy nejdéle do 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy, s výjimkou převodů podle článku 8 (Výkon Zástavního práva) Zástavní smlouvy a s dalšími výjimkami povolenými podle Transakčních dokumentů (anglicky Transaction Document, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru) za předpokladu, že k zastavovanému podílu bude i nadále zřízeno zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele k zajištění Zajištěných dluhů v prvním pořadí. ECO-INVESTMENT, a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČO: 27385574; Identifikační číslo: 686041. Podíl – Vklad: 6 459 000,00 Kč. Velikost podílu: 6459/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl A, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; Zástavní právo: K podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČO: 227 93 895 (dále jen "Společnost") ve vlastnictví společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 273 85 574 (dále jen "Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 250 83 325 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o. uzavřené dne 15. srpna 2019 mezi Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem, a Zástavcem, jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva"), k zajištění veškerých současných, budoucích, existujících, i podmíněných dluhů Společnosti, které mají být uhrazeny na základě Finančních dokumentů (anglicky Finance Documents, jak je tento pojem definován ve smlouvě o úvěru uzavřené dne 22. února 2019 mezi Společností jako dlužníkem a Zástavním věřitelem, jako původním věřitelem, kontokorentním věřitelem, aranžérem, agentem a agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva o úvěru")) nebo v souvislosti s nimi, přičemž Zajištěné dluhy (anglicky Secured Debts, jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy a maximální celková výše jistiny Zajištěných dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku 170 000 000 EUR. Na základě Zástavní smlouvy byl dále zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění podílu a zákaz zcizení podílu ve prospěch jakékoliv třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, ujednaný jako věcné právo, a to na dobu od uzavření Zástavní smlouvy nejdéle do 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy, s výjimkou převodů podle článku 8 (Výkon Zástavního práva) Zástavní smlouvy a s dalšími výjimkami povolenými podle Transakčních dokumentů (anglicky Transaction Document, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru) za předpokladu, že k zastavovanému podílu bude i nadále zřízeno zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele k zajištění Zajištěných dluhů v prvním pořadí. UNITIMBER d.o.o. Adresa: Pristaniška ulica 45, 600 0 Koper - Capodistria, Slovinská republika; Registrační číslo: 6343821000. Podíl – Vklad: 861 000,00 Kč. Velikost podílu: 861/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl C, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; Zástavní právo: K podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČO: 227 93 895 (dále jen "Společnost") ve vlastnictví společnosti UNITIMBER d.o.o., se sídlem Koper, Pristaniška ulica 45, 6000 Koper - Capodistria, Slovinská republika, registrační číslo 6343821000 (dále jen "Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, identifikační číslo 250 83 325 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti LABE WOOD s.r.o. uzavřené dne 17. července 2019 mezi Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem, a Zástavcem, jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva"), k zajištění veškerých současných, budoucích, existujících, i podmíněných dluhů Společnosti, které mají být uhrazeny na základě Finančních dokumentů (anglicky Finance Documents, jak je tento pojem definován ve smlouvě o úvěru uzavřené dne 22. února 2019 mezi Společností jako dlužníkem a Zástavním věřitelem, jako původním věřitelem, kontokorentním věřitelem, aranžérem, agentem a agentem pro zajištění (dále jen "Smlouva o úvěru")) nebo v souvislosti s nimi, přičemž Zajištěné dluhy (anglicky Secured Debts, jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy a maximální celková výše jistiny Zajištěných dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku 170 000 000 EUR. Na základě Zástavní smlouvy byl dále zřízen zákaz zřízení dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění podílu a zákaz zcizení podílu ve prospěch jakékoliv třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, ujednaný jako věcné právo, a to na dobu od uzavření Zástavní smlouvy nejdéle do 15. výročí uzavření Zástavní smlouvy, s výjimkou převodů podle článku 8 (Výkon Zástavního práva) Zástavní smlouvy a s dalšími výjimkami povolenými podle Transakčních dokumentů (anglicky Transaction Document, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru) za předpokladu, že k zastavovanému podílu bude i nadále zřízeno zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele k zajištění Zajištěných dluhů v prvním pořadí. Aktuální stav: LABE WOOD s.r.o. Sídlo: Litoměřická 836, 411 08 Štětí IČO: 22793895 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Předmětem podnikání je řízení a provoz podniku na zpracování dřeva ve Štětí; podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v oborech: zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; testování, měření, analýzy a kontroly. Statutární orgán: MIROSLAV KRUPIČKA. Dat. nar. 18.7.1976. Adresa: Štětí 95, Stračí, 411 08 Štětí. Funkce: Jednatel. Den vzniku funkce: 1.10.2020; RADIM STRAVA. Dat. nar. 17.4.1970. Adresa: Roštění 202, 768 43 Roštění. Funkce: Jednatel. Den vzniku funkce: 10.10.2021. Počet členů: 2. Způsob jednání: Jednatelé společnosti jsou oprávněni výhradně ke společnému zastupování. Dozorčí rada: Dr. VEIT SORGER. Dat. nar. 10.6.1942. Adresa: Woltergasse 1, 113 0 Vídeň, Rakouská republika. Členství – Den vzniku členství: 24.9.2021. Funkce: Předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 24.9.2021; MIROSLAV VAJS. Dat. nar. 24.2.1955. Adresa: Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica - Sásová, Slovenská republika. Členství – Den vzniku členství: 24.9.2021. Funkce: Místopředseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 24.9.2021; HERBERT SCHLÖGL. Dat. nar. 10.4.1972. Adresa: Kalvarienberggasse 15, 207 0 Retz, Rakouská republika. Členství – Den vzniku členství: 24.9.2021. Funkce: Člen dozorčí rady; DIRK LÄNGIN. Dat. nar. 18.1.1974. Adresa: Meisenweg 1D, 238 4 Breitenfurt, Rakouská republika. Členství – Den vzniku členství: 24.9.2021. Funkce: Člen dozorčí rady. Počet členů: 4 Společník: Mondi Štětí a.s. Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí; IČO: 26161516. Podíl – Vklad: 4 305 000,00 Kč. Velikost podílu: 4305/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl A, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; Holzindustrie Maresch GmbH . Adresa: Breiten 1, 2070 Retz, Rakouská republika. Podíl – Vklad: 5 600 000,00 Kč. Velikost podílu: 5600/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl B, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; ECO-INVESTMENT, a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČO: 27385574; Identifikační číslo: 686041. Podíl – Vklad: 6 459 000,00 Kč. Velikost podílu: 6459/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl A, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy; UNITIMBER d.o.o. Adresa: Pristaniška ulica 45, 600 0 Koper - Capodistria, Slovinská republika; Registrační číslo: 6343821000. Podíl – Vklad: 861 000,00 Kč. Velikost podílu: 861/17225, splaceno: 100 %. Druh: podíl C, se kterým jsou spojena práva a povinnosti dle čl. 3.3 společenské smlouvy Základní kapitál: 17 225 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. OV06533045-20220930