Zápis OV06526943

Obchodní jménoBYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO10925490
SídloČerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4
Publikováno29. 09. 2022
Značka OVOV06526943
Obchodní jméno: BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o. Sídlo: Čerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4 IČO: 10925490 Oddíl: C. Vložka: 357508 Datum zápisu: 9.6.2021 Vymazuje se ke dni: 13.9.2022 – Sídlo: Čerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4; Statutární orgán: PETR HUMLHANZ. Dat. nar. 18.3.1969. Adresa: náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 8.9.2021. Den zániku funkce: 15.8.2022 Zapisuje se ke dni: 13.9.2022 – Sídlo: Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4; Statutární orgán: JAN KOBYLKA. Dat. nar. 5.3.1978. Adresa: Zlatá 144, 250 83 Zlatá. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 15.8.2022 Aktuální stav: BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o. Sídlo: Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 10925490 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Statutární orgán: JAN KOBYLKA. Dat. nar. 5.3.1978. Adresa: Zlatá 144, 250 83 Zlatá. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 15.8.2022. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Společník: CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4; IČO: 08741999; Identifikační číslo: 1070386. Podíl – Vklad: 202 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Zástavní právo k celému 100 % obchodnímu podílu jediného společníka - společnosti CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o., IČO: 087 41 999, se sídlem Praha 2, Vinohrady, náměstí Míru 1220/3, PSČ 120 00, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324386 (dále jen "Zástavce") ve společnosti BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o., IČO: 109 25 490, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00 (dále jen "Společnost"), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 202 000 Kč, ve prospěch zástavního věřitele - společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00 (dále jen "Zástavní věřitel"), zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu k podílu č. KA2108430 uzavřené dne 29.9.2021 mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem (dále jen "Smlouva") k zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru č. KA2108430 uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Společností (dále jen "Zajištěná smlouva"), nebo v souvislosti s ní, včetně: (i) dluhů na vrácení jistiny úvěru, (ii) dluhů na úhradu poplatků a odměn, (iii) dluhů na úhradu smluvních pokut, (iv) dluhů na úhradu náhrady škody, (v) dluhů na úhradu bezdůvodného obohacení, (vi) dluhů na úhradu nákladů a odškodnění, (vii) jakýchkoli jiných dluhů neuvedených výše splatných na základě Zajištěné smlouvy anebo v souvislosti s ní, až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 202.500 000 Kč, ať již jde o dluhy existující k datu uzavření Smlouvy, podmíněně dluhy, nebo dluhy vzniklé v období od data uzavření Smlouvy až do 30.11.2031, a jejich příslušenství. Zástavce se rovněž zavazuje, že: (a)nezřídí ke svému podílu ve Společnosti, tedy společnosti BYTY portfolio OSTRAVA 1, s.r.o., IČO: 109 25 490, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00, o velikosti 100 % (dále jen "Podíl" a/nebo "Zástava"), další zástavní právo ani Zástavu jinak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže s tím, že Zástavce a Zástavní věřitel sjednávají tento zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 30.11.2031, přičemž zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo v uvedeném rozsahu tímto zřizují; (b)nepožádá ani nepodnikne ve smyslu § 1385 až § 1389 Občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí, než má zástavní právo zřízené ve prospěch Zástavního věřitele podle Smlouvy (zřizuje se závazek neumožnit zápis nového zástavního práva na místo starého); (c)v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu § 1380 až § 1384 Občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh (zřizuje se závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh). Základní kapitál: 202 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Na obchodní společnost BYTY portfolio OSTRAVA I, s.r.o., IČO: 10925490, se sídlem Adamusova 1315/2, 700 30 Ostrava přešlo jmění zanikající obchodní společnosti BOSWELL GROUP a.s., IČO: 26852101, se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Zábřeh - Ostrava a zanikající obchodní společnosti Byty Adamusova s.r.o., IČO: 02388146, se sídlem Hlavní třída 1196/27, 708 00 Poruba - Ostrava, a to v rámci procesu vnitrostátní fúze sloučením dle projektu fúze sloučením ze dne 12. 07. 2021. OV06526943-20220929