Zápis OV06518739

Obchodní jménoPražská teplárenská a.s.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO45273600
SídloPartyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Publikováno26. 09. 2022
Značka OVOV06518739
Obchodní jméno: Pražská teplárenská a.s. Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 IČO: 45273600 Oddíl: B. Vložka: 1509 Datum zápisu: 1.5.1992 Vymazuje se ke dni: 12.9.2022 – Statutární orgán: JAKUB TOBOLA MSc. Dat. nar. 14.5.1977. Adresa: Dětmarovice 690, 735 71 Dětmarovice. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Den zániku členství: 31.8.2022. Funkce: Člen představenstva Zapisuje se ke dni: 12.9.2022 – Statutární orgán: Ing. ANNA KOUŘILOVÁ. Dat. nar. 13.5.1967. Adresa: Palkovice 513, 739 41 Palkovice. Členství – Den vzniku členství: 1.9.2022. Funkce: člen představenstva Aktuální stav: Pražská teplárenská a.s. Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 IČO: 45273600 Způsob řízení: dualistické Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: provozování drážní dopravy (dráhy) na železničních drahách-vlečkách; výroba tepelné energie; výroba elektřiny; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; poskytování telekomunikačních služeb a sdělovací techniky; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování, dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Testování, měření, analýzy a kontroly Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel Výroba, obchod a služby jinde nezařazené; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; rozvod tepelné energie Statutární orgán: PHILIPPE GUITARD. Dat. nar. 24.6.1960. Adresa: Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: Předseda představenstva. Den vzniku funkce: 5.11.2020; Ing. REDA RAHMA. Dat. nar. 25.12.1975. Adresa: Gabinova 868/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: Místopředseda představenstva. Den vzniku funkce: 5.11.2020; Ing. MARTIN BERNARD MBA. Dat. nar. 23.10.1962. Adresa: Josefa Obadala 3387/44, 767 01 Kroměříž. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: Člen představenstva; Ing. MARTIN BRŮHA. Dat. nar. 8.12.1974. Adresa: náměstí Josefa Machka 856/13a, Košíře, 158 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 1.7.2021. Funkce: člen představenstva; Ing. ANNA KOUŘILOVÁ. Dat. nar. 13.5.1967. Adresa: Palkovice 513, 739 41 Palkovice. Členství – Den vzniku členství: 1.9.2022. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 5. Způsob jednání: Společnost zastupují společně nejméně dva členové představenstva anebo samostatně jeden, který k tomu byl představenstvem pověřen. Dozorčí rada: OTAKAR JEŽEK. Dat. nar. 18.12.1957. Adresa: Těně 94, 338 45 Těně. Členství – Den vzniku členství: 24.6.2020. Funkce: člen dozorčí rady; TAŤÁNA MALCOVÁ. Dat. nar. 4.3.1961. Adresa: Doubek 110, 251 01 Doubek. Členství – Den vzniku členství: 24.6.2020. Funkce: člen dozorčí rady; Mgr. Ing. DALIBOR ŠALEK. Dat. nar. 29.9.1975. Adresa: Na Pankráci 998/38, Nusle, 140 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 11.11.2020. Funkce: Člen dozorčí rady; ROBERT TALAJKA. Dat. nar. 11.3.1970. Adresa: Příční 1573, Švermov, 273 09 Kladno. Členství – Den vzniku členství: 11.11.2020. Funkce: Člen dozorčí rady; Ing. MILUŠE POLÁKOVÁ. Dat. nar. 25.4.1975. Adresa: Benátky nad Jizerou 224, Kbel, 294 71 Benátky nad Jizerou. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 16.12.2020; PETR MRKOS. Dat. nar. 18.12.1976. Adresa: Křečovice 14, Skrýšov, 257 56 Křečovice. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: člen dozorčí rady; MAXIME PIERRE CLAUDE MARSAULT. Dat. nar. 29.8.1977. Adresa: Fastrova 316/27, Břevnov, 169 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: člen dozorčí rady; Mgr. EVA KUČEROVÁ. Dat. nar. 7.3.1974. Adresa: Anežská 809/6, Staré Město, 110 00 Praha 1. Členství – Den vzniku členství: 3.11.2020. Funkce: místopředseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 16.12.2020. Počet členů: 8 Akcionář: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1; IČO: 49241214; Identifikační číslo: 446045 Akcie: Typ: akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 4139958; Hodnota: 250,00 Kč Základní kapitál: 1 034 989 500,00 Kč Ostatní skutečnosti: Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, s.p. Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelm společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Doplnění stanov dne 20.5.1993. Doplnění stanov dne 24.6.1994. Změna stanov ze dne 20.1.1995. Dodatek č.5 ke stanovám ze dne 28.6.1995. Změna stanov ze dne 25. 9. 2013. Změna stanov ze dne 13. 6. 2014; Valná hromada dne 13. 6. 2014 rozhodla, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. února 2015, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na následující nástupnické společnosti: PT měření, a.s., identifikační číslo: 040 02 385, se sídlem Střelničná 2221/50, Libeň, 182 00 Praha 8, Pražská teplárenská LPZ, a.s., identifikační číslo: 036 69 564, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, RPC, a.s., identifikační číslo: 036 69 475, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nový Veleslavín, a.s., identifikační číslo: 036 55 636, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Pod Juliskou, a.s., identifikační číslo: 036 68 231, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nová Invalidovna, a.s., identifikační číslo: 036 58 767, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Michelský trojúhelník, a.s., identifikační číslo: 036 34 051, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nové Modřany, a.s., identifikační číslo: 036 58 082, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties I, a.s., identifikační číslo: 036 53 901, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties II, a.s., identifikační číslo: 036 23 475, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, PT Properties III, a.s., identifikační číslo: 036 34 329, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, a PT Properties IV, a.s., identifikační číslo: 036 40 787, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2015. Změna stanov ze dne 12. 6. 2015. Část jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 19. května 2016, přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nově vznikající nástupnickou společnost PT Real Estate, a.s., IČO: 051 97 155, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2016. Valná hromada přijala dne 6.9.2018 toto usnesení: 1. bere na vědomí, že na této valné hromadě Společnosti bylo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě Společnosti osvědčeno, že společnost EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen Hlavní akcionář), je vlastníkem celkem 4.057.070 (čtyři miliony padesát sedm tisíc sedmdesát) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), vydaných společností Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1509, a že tedy Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 97,99785 % (devadesát sedm procent a devadesát devět tisíc sedm set osmdesát pět statisícin procenta) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a § 382 zákona o obchodních korporacích o přechodu vlastnického práva ke všem akciím, vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen Minoritní akcionáři), na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti, vlastněným Minoritními akcionáři, přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (společně dále jen Oprávněné osoby) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 2.448 Kč (dva tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 753-2018 ze dne 16. července 2018 zpracovaným společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, v němž znalecká společnost dospěla k závěru, že částka 2.448 Kč (dva tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun českých) je přiměřeným protiplněním v penězích a spravedlivou hodnotou jedné akcie Společnosti ke dni 30. dubna 2018 vzhledem k dividendě ve výši 170 Kč (jedno sto sedmdesát) na jednu akcii Společnosti, vyplacené na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti, konané dne 29. června 2018. 3.Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil společnost Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1360. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. V důsledku procesu rozdělení společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000, IČO: 452 73 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1509, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením, přešly na následující společnosti: (i.) Power Reality s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 084 97 222, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 335379, (ii.) EPRE Reality s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 084 91 895, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 335375, (iii.) Malešice Reality s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 079 25 638, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 335378, (iv.) Zálesí Reality s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 084 96 994, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 335380, a (v.) Lirostana s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 087 83 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 325230; jakožto nástupnické společnosti, části jmění společnosti Pražská teplárenská a.s., specifikované v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením v opraveném znění ze dne 27.8.2020. OV06518739-20220926