Zápis OV06470380

Obchodní jménoBYTY portfolio GAMMA s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO08872783
SídloČerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4
Publikováno07. 09. 2022
Značka OVOV06470380
Obchodní jméno: BYTY portfolio GAMMA s.r.o. Sídlo: Čerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4 IČO: 08872783 Oddíl: C. Vložka: 326781 Datum zápisu: 22.1.2020 Vymazuje se ke dni: 28.8.2022 – Společník: CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČO: 08741999; Identifikační číslo: 1070386. Podíl – Vklad: 1 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Zástavní právo k celému 100 % obchodnímu podílu jediného společníka - společnosti CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o., IČO: 087 41 999, se sídlem Praha 2, Vinohrady, náměstí Míru 1220/3, PSČ 120 00, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324386 (dále jen "Zástavce") ve společnosti BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00 (dále jen "Společnost"), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1 000 Kč, ve prospěch zástavního věřitele společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00 (dále jen "Zástavní věřitel"), zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu k podílu č. KV2103019 uzavřené dne 27.7.2021 mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem (dále jen "Smlouva") k zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru č. KA2012912 uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Společností (dále jen "Zajištěná smlouva"), nebo v souvislosti s ní, včetně: (i) dluhů na vrácení jistiny úvěru, (ii) dluhů na úhradu poplatků a odměn, (iii) dluhů na úhradu smluvních pokut, (iv) dluhů na úhradu náhrady škody, (v) dluhů na úhradu bezdůvodného obohacení, (vi) dluhů na úhradu nákladů a odškodnění, (vii) jakýchkoli jiných dluhů neuvedených výše splatných na základě Zajištěné smlouvy anebo v souvislosti s ní, až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 195.000.000,- CZK, ať již jde o dluhy existující k datu uzavření Smlouvy, podmíněně dluhy, nebo dluhy vzniklé v období od data uzavření Smlouvy až do 28.2.2031, a jejich příslušenství. Zástavce se rovněž zavazuje, že: (a) nezřídí ke svému podílu ve Společnosti, tedy společnosti BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00, o velikosti 100 % (dále jen "Podíl" a/nebo "Zástava"), další zástavní právo ani Zástavu jinak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže s tím, že Zástavce a Zástavní věřitel sjednávají tento zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 28.2.2031, přičemž zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo v uvedeném rozsahu tímto zřizují; a (b) nepožádá ani nepodnikne ve smyslu §1385 až 1389 Občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí, než má zástavní právo zřízené ve prospěch Zástavního věřitele podle Smlouvy (zřizuje se závazek neumožnit zápis nového zástavního práva na místo starého); a (c) v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu §1380 až 1384 Občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh (zřizuje se závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh). Den vzniku zástavního práva: 11.9.2021 Zapisuje se ke dni: 28.8.2022 – Společník: CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4; IČO: 08741999; Identifikační číslo: 1070386. Podíl – Vklad: 1 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Zástavní právo k celému 100 % obchodnímu podílu jediného společníka - společnosti CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o., IČO: 087 41 999, se sídlem Praha 2, Vinohrady, náměstí Míru 1220/3, PSČ 120 00, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324386 (dále jen "Zástavce") ve společnosti BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00 (dále jen "Společnost"), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1 000 Kč, ve prospěch zástavního věřitele společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00 (dále jen "Zástavní věřitel"), zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu k podílu č. KV2103019 uzavřené dne 27.7.2021 mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem (dále jen "Smlouva") k zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru č. KA2012912 uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Společností (dále jen "Zajištěná smlouva"), nebo v souvislosti s ní, včetně: (i) dluhů na vrácení jistiny úvěru, (ii) dluhů na úhradu poplatků a odměn, (iii) dluhů na úhradu smluvních pokut, (iv) dluhů na úhradu náhrady škody, (v) dluhů na úhradu bezdůvodného obohacení, (vi) dluhů na úhradu nákladů a odškodnění, (vii) jakýchkoli jiných dluhů neuvedených výše splatných na základě Zajištěné smlouvy anebo v souvislosti s ní, až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 195.000.000,- CZK, ať již jde o dluhy existující k datu uzavření Smlouvy, podmíněně dluhy, nebo dluhy vzniklé v období od data uzavření Smlouvy až do 28.2.2031, a jejich příslušenství. Zástavce se rovněž zavazuje, že: (a) nezřídí ke svému podílu ve Společnosti, tedy společnosti BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00, o velikosti 100 % (dále jen "Podíl" a/nebo "Zástava"), další zástavní právo ani Zástavu jinak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže s tím, že Zástavce a Zástavní věřitel sjednávají tento zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 28.2.2031, přičemž zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo v uvedeném rozsahu tímto zřizují; a (b) nepožádá ani nepodnikne ve smyslu §1385 až 1389 Občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí, než má zástavní právo zřízené ve prospěch Zástavního věřitele podle Smlouvy (zřizuje se závazek neumožnit zápis nového zástavního práva na místo starého); a (c) v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu §1380 až 1384 Občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh (zřizuje se závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh). Den vzniku zástavního práva: 11.9.2021 Aktuální stav: BYTY portfolio GAMMA s.r.o. Sídlo: Čerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4 IČO: 08872783 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Pronájem nemovitostí a bytů. Statutární orgán: PETR HUMLHANZ. Dat. nar. 18.3.1969. Adresa: náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Funkce: Jednatel. Den vzniku funkce: 22.1.2020. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně. Společník: CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4; IČO: 08741999; Identifikační číslo: 1070386. Podíl – Vklad: 1 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní. Kmenový list: nebyl vydán; Zástavní právo: Zástavní právo k celému 100 % obchodnímu podílu jediného společníka - společnosti CZECH HOME CAPITAL Real Estate, s.r.o., IČO: 087 41 999, se sídlem Praha 2, Vinohrady, náměstí Míru 1220/3, PSČ 120 00, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324386 (dále jen "Zástavce") ve společnosti BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00 (dále jen "Společnost"), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 1 000 Kč, ve prospěch zástavního věřitele společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem Praha 5, Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00 (dále jen "Zástavní věřitel"), zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu k podílu č. KV2103019 uzavřené dne 27.7.2021 mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem (dále jen "Smlouva") k zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči Zástavnímu věřiteli vzniklých na základě Smlouvy o investičním úvěru č. KA2012912 uzavřené mezi Zástavním věřitelem a Společností (dále jen "Zajištěná smlouva"), nebo v souvislosti s ní, včetně: (i) dluhů na vrácení jistiny úvěru, (ii) dluhů na úhradu poplatků a odměn, (iii) dluhů na úhradu smluvních pokut, (iv) dluhů na úhradu náhrady škody, (v) dluhů na úhradu bezdůvodného obohacení, (vi) dluhů na úhradu nákladů a odškodnění, (vii) jakýchkoli jiných dluhů neuvedených výše splatných na základě Zajištěné smlouvy anebo v souvislosti s ní, až do celkové výše jistin těchto dluhů ve výši 195.000.000,- CZK, ať již jde o dluhy existující k datu uzavření Smlouvy, podmíněně dluhy, nebo dluhy vzniklé v období od data uzavření Smlouvy až do 28.2.2031, a jejich příslušenství. Zástavce se rovněž zavazuje, že: (a) nezřídí ke svému podílu ve Společnosti, tedy společnosti BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2055/18a, PSČ 140 00, o velikosti 100 % (dále jen "Podíl" a/nebo "Zástava"), další zástavní právo ani Zástavu jinak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže s tím, že Zástavce a Zástavní věřitel sjednávají tento zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 28.2.2031, přičemž zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo v uvedeném rozsahu tímto zřizují; a (b) nepožádá ani nepodnikne ve smyslu §1385 až 1389 Občanského zákoníku, jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí, než má zástavní právo zřízené ve prospěch Zástavního věřitele podle Smlouvy (zřizuje se závazek neumožnit zápis nového zástavního práva na místo starého); a (c) v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu §1380 až 1384 Občanského zákoníku, nezajistí uvolněným zástavním právem jiný dluh (zřizuje se závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh). Den vzniku zástavního práva: 11.9.2021 Základní kapitál: 1 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: V důsledku fúze sloučením došlo ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti Experiment Chomutov s.r.o., IČO: 243 10 239, se sídlem Březenecká 4689, 430 04 Chomutov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 32493, na nástupnickou společnost BYTY portfolio GAMMA s.r.o., IČO: 088 72 783, se sídlem Čerčanská 2055/18a, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 326781, a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 31. března 2021. OV06470380-20220907