Zápis OV06441865

Obchodní jménoGESTION s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO06055435
SídloK Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
Publikováno26. 08. 2022
Značka OVOV06441865
Obchodní jméno: GESTION s.r.o. Sídlo: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 06055435 Oddíl: C. Vložka: 275278 Datum zápisu: 27.4.2017 Vymazuje se ke dni: 18.8.2022 – Společník: Emira Capital s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9; IČO: 06921906; Identifikační číslo: 1006645. Podíl – Vklad: 1,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, a to z titulu Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci č. KA2104191/3 uzavřené dne 28.04.2021, za účelem zajištění dluhu do maximální výše 343.500.000,- CZK vzniklého z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr č. KA2104191 uzavřené dne 28.04.2021, ať již jde o dluhy existující k datu uzavření této Smlouvy, podmíněné dluhy, nebo dluhy vzniklé v období od data uzavření této Smlouvy až do 20.05.2031, a jejich příslušenství (dále Zástavní právo). Zástavce je zavázán: (a) nezřídit k Zástavě další zástavní právo ani ji jinak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže s tím, že je sjednán zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku, a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 20.05.2031; (b) nepožádat ani nepodniknout ve smyslu § 1385 až § 1389 Občanského zákoníku jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí než má Zástavní právo; (c) v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu § 1380 až § 1384 Občanského zákoníku, nezajistit uvolněným zástavním právem jiný dluh. Den vzniku zástavního práva: 28.4.2021 Aktuální stav: GESTION s.r.o. Sídlo: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 06055435 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Statutární orgán: MIROSLAV KAŠPAR. Dat. nar. 12.10.1982. Adresa: Kollárova 203/10, Karlín, 186 00 Praha 8. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 1.11.2018. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Společník: Emira Capital s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným. Adresa: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9; IČO: 06921906; Identifikační číslo: 1006645. Podíl – Vklad: 1,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní Základní kapitál: 1,00 Kč OV06441865-20220826