Zápis OV06418617

Obchodní jménoCM PROPERTY, s.r.o.
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO05778042
SídloK Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
Publikováno19. 08. 2022
Značka OVOV06418617
Obchodní jméno: CM PROPERTY, s.r.o. Sídlo: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 05778042 Oddíl: C. Vložka: 270627 Datum zápisu: 9.2.2017 Vymazuje se ke dni: 8.8.2022 – Společník: CASPYAN a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9; IČO: 14022192; Identifikační číslo: 1141813. Podíl – Vklad: 50 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, a to z titulu Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci č. KA2104191/1 uzavřené dne 28.04.2021, za účelem zajištění dluhu do maximální výše 343.500.000,- CZK vzniklého z titulu Smlouvy o úvěru - investiční úvěr č. KA2104191 uzavřené dne 28.04.2021, ať již jde o dluhy existující k datu uzavření této Smlouvy, podmíněné dluhy, nebo dluhy vzniklé v období od data uzavření této Smlouvy až do 20.05.2031, a jejich příslušenství (dále Zástavní právo). Zástavce je zavázán: (a) nezřídit k Zástavě další zástavní právo ani ji jinak nezatíží, Zástavu nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví a nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovému zatížení, zcizení, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže s tím, že je sjednán zákaz zcizení a zatížení jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku, a to na dobu trvání zástavního práva dle Smlouvy, nejdéle však do 20.05.2031; (b) nepožádat ani nepodniknout ve smyslu § 1385 až § 1389 Občanského zákoníku jakékoliv kroky vedoucí ke vkladu dalšího zástavního práva do obchodního rejstříku ve stejném nebo výhodnějším pořadí než má Zástavní právo; (c) v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva k Zástavě ve výhodnějším pořadí ve smyslu § 1380 až § 1384 Občanského zákoníku, nezajistit uvolněným zástavním právem jiný dluh. Den vzniku zástavního práva: 28.4.2021 Aktuální stav: CM PROPERTY, s.r.o. Sídlo: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 05778042 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Statutární orgán: MIROSLAV KAŠPAR. Dat. nar. 12.10.1982. Adresa: Kollárova 203/10, Karlín, 186 00 Praha 8. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 20.3.2017. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně. Společník: CASPYAN a.s. Právní forma: akciová společnost. Adresa: K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9; IČO: 14022192; Identifikační číslo: 1141813. Podíl – Vklad: 50 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %. Druh: základní; Zástavní právo: K podílu společníka je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu uzavřené mezi Zástavním věřitelem a společností CASPYAN a.s., se sídlem K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 140 22 192, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26826 (dále jen "Zástavní smlouva"), za účelem zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány v Zástavní smlouvě), a to do souhrnné výše 809.375 000 Kč, existujících k datu uzavření Zástavní smlouvy nebo vzniklých do 31. prosince 2038. K podílu byl na základě Zástavní smlouvy ve prospěch Zástavního věřitele dále zřízen zákaz zatížení a zcizení a zákaz zřízení zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele (dále jen "Zákazy"), přičemž se tyto Zákazy zřizují jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to na dobu trvání zástavního práva. Den vzniku zástavního práva: 14.7.2022 Základní kapitál: 50 000,00 Kč OV06418617-20220819