Zápis OV06096679

Obchodní jménoSberbank CZ, a.s. v likvidaci
RubrikaLikvidace
IČO25083325
SídloU Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
Publikováno16. 05. 2022
Značka OVOV06096679
Oznámení o vstupu do likvidace a výzva pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991, se sídlem Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, jako likvidátorka společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4353 ("Společnost"), tímto dle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("OZ"), oznamuje, že na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 83 Cm 810/2022-7, ze dne 2. května 2022, vstoupila Společnost dne 2. května 2022 do likvidace a paní JUDr. Jiřina Lužová byla jmenována likvidátorkou Společnosti. JUDr. Jiřina Lužová jako likvidátorka Společnosti tímto dle ust. § 198 odst. 2 OZ vyzývá věřitele Společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na (i) adresu sídla Společnosti U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 nebo (ii) do datové schránky Společnosti. JUDr. Jiřina Lužová, likvidátorka společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci OV06096679-20220516