Zápis OV04911448

Obchodní jménoO2 Czech Republic a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60193336
SídloPraha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
Publikováno28. 05. 2021
Značka OVOV04911448
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ HLASOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 28. května 2021 až 14. června 2021 do 17:00 hodin: Představenstvo O2 Czech Republic a.s. s odkazem na § 19 zák. č. 191/2020 Sb. tímto zveřejňuje následující oznámení. Představenstvo společnosti 21. května 2021 uveřejnilo na svých internetových stránkách https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/ Oznámení o konání valné hromady per rollam („oznámení“) s pořadem rozhodování o následujících záležitostech: 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020; 2. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020; 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020; 4. Rozhodnutí o rozdělení emisního ážia společnosti; 5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2021; 6. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti; 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (dále jen „pořad rozhodování“). Představenstvo v souladu s čl. I.5. písm. b) oznámení tímto zveřejňuje, že dnešním dnem (28. května 2021) je zahájeno hlasování valné hromady per rollam o záležitostech tvořících pořad rozhodování s určeným koncem hlasování 14. června 2021 v 17:00 hodin. V souladu s čl. I.5. písm. b) oznámení jsou rovněž zveřejněny následující přílohy: č. 1 – Návrhy rozhodnutí včetně notářského zápisu NZ 604/2021 ze dne 19. 5. 2021 o návrhu rozhodnutí o změně stanov společnosti; č. 2 – Pravidla pro hlasování. Nadto společnost zveřejňuje hlasovací lístek (dokument č. 3 – Hlasovací lístek), který je k dnešnímu dni uveřejněn i na internetových stránkách společnosti. Veškeré podklady a informace týkající se pořadu rozhodování a průběhu valné hromady jsou pro akcionáře uveřejněny na internetových stránkách společnosti, zejména pak v oznámení. OV04911448-20210528
OV04911448-20210528.pdf