Zápis OV01951121

Obchodní jménoHarvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
RubrikaZměna - Praha, Aktuální stav - Praha
IČO44269595
SídloUhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Publikováno09. 10. 2018
Značka OVOV01951121
Obchodní jméno: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 44269595 Oddíl: B. Vložka: 1040 Datum zápisu: 21.11.1991 Vymazuje se ke dni: 2.10.2018 – Akcie: Typ: akcie na majitele. Počet: 16466840; Hodnota: 1 000,00 Kč; Základní kapitál: 16 466 840 000,00 Kč Zapisuje se ke dni: 2.10.2018 – Akcie: Typ: akcie na majitele; Podoba: zaknihované. Počet: 16466840; Hodnota: 1,00 Kč; Základní kapitál: 16 466 840,00 Kč, splaceno: 100 % Aktuální stav: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČO: 44269595 Způsob řízení: dualistické Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; ekonomické a finanční poradenství; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor; poskytování leasingu na věci movité; automatizované zpracování dat; zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb Statutární orgán: JAN MATERNA. Dat. nar. 21.12.1967. Adresa: Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3. Členství – Den vzniku členství: 29.5.2017. Funkce: Člen představenstva; JAKUB SEDLÁČEK. Dat. nar. 28.2.1969. Adresa: Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 29.5.2017. Funkce: Předseda představenstva. Den vzniku funkce: 7.6.2017; Mgr. RENATA REICHMANOVÁ. Dat. nar. 13.9.1974. Adresa: Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín. Členství – Den vzniku členství: 29.5.2017. Funkce: člen představenstva. Způsob jednání: Podepisuje a jedná za společnost - předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva současně nebo jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Likvidátor: doc. Ing. ZDENĚK ČASTORÁL DrSc. Dat. nar. 17.8.1944. Adresa: Rytířova 812/21, Kamýk, 143 00 Praha 4; Tomko a partneři, v.o.s. Právní forma: veřejná obchodní společnost. Adresa: Řipská 1676/25, Vinohrady, 130 00 Praha 3; IČO: 01696262; Identifikační číslo: 440209; JUDr. DAGMAR MIXOVÁ. Dat. nar. 7.9.1959. Adresa: Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 Praha 8; adresa kanceláře: Masarykova 93/231, Klíše, 400 01 ústí nad Labem. Likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně. Dozorčí rada: TOMÁŠ ŠEVČÍK. Dat. nar. 3.2.1969. Adresa: Záhradnícka 5846/64, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Členství – Den vzniku členství: 29.5.2017. Funkce: Člen dozorčí rady; KAREL STANĚK. Dat. nar. 13.10.1937. Adresa: Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 29.5.2017. Funkce: Předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 29.5.2017; JIŘÍ PUNAR. Dat. nar. 9.10.1967. Adresa: Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín. Členství – Den vzniku členství: 29.5.2017. Funkce: Člen dozorčí rady Akcie: Typ: akcie na majitele; Podoba: zaknihované. Počet: 16466840; Hodnota: 1,00 Kč Základní kapitál: 16 466 840,00 Kč, splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: Údaje o konkurzu: Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č. j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkurzu změněno tak, že se návrhy na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka zamítají. Údaje o konkurzu: Zánik účinků prohlášení konkurzu nastal dne 9.5.2005. Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti. valná hromada ze dne 20.6.1996 rozhodla o sloučení Harvardského průmyslového holdingu,a.s. IČO:44269595 s Harvardskou diamantovou společností,a.s. IČO:45312125 Harvardskou contrariánskou společností,a.s.IČO:45312117 Harvardským spolkem menších společností,a.s.IČO:45312109 Harvardskou arbitrážní společností,a.s.IČO:45312095 se Sklo Union,a.s. IČO: 00012726 a Harvardskou finanční společností,a.s.IČO:44268777 s tím, že Harvardský průmyslový holding se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2016, č. j. 73 Cm 321/2015-90, které nabylo právní moci dne 6.3.2017, byli jmenováni dva likvidátoři společnosti. Insolvenční řízení: Zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 98 INS 28388/2015-A-43 ze dne 19.2.2016 byl insolvenční návrh zamítnut. Usnesení nabylo právní moci dne 18.3.2016. Zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 76 INS 3444/2017-A-16 ze dne 6.3.2017 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení nabylo právní moci dne 22.3.2017. Zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 90 INS 7108/2017-A-27 ze dne 31.5.2017 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení nabylo právní moci dne 8.11.2017. Konkurz: Zrušení konkurzu: Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č. j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkurzu změněno tak, že se návrhy na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka zamítají. OV01951121-20181009