Zápis OV01390397

Obchodní jménoMinisterstvo práce a sociálních věcí
RubrikaVeřejná soutěž
IČO00551023
SídloNa Poříčním právu 1/376, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Publikováno17. 04. 2018
Značka OVOV01390397
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU s názvem „VÝBĚR PROVOZOVATELE KANTÝNY V BUDOVĚ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, NA POŘÍČNÍM PRÁVU 1, PRAHA 2“ . Podrobné informace jsou uvedeny ve veřejných dokumentech na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu: (https://mpsv.ezak.cz/profile_pubdocuments_2.html). Lhůta pro podání nabídky končí dne 27. 4. 2018 v 10:00 hod. Adresa pro podání nabídky: Na Poříčním právu 1/376, 120 00 Praha 2. Navrhovatel může doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech do podatelny v sídle vyhlašovatele. Doručené nabídky musí být v řádně uzavřené obálce s označením „KANTÝNA MPSV – NABÍDKA NEOTEVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou soutěž zrušit či změnit její podmínky. Oznámení o zrušení veřejné soutěže či změně soutěžních podmínek bude provedeno způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena. Navrhovatelům, kteří již podali nabídku, bude změna nebo zrušení veřejné soutěže oznámena písemně či elektronicky. OV01390397-20180417