Zápis OV00716222

Obchodní jménoJihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci
RubrikaLikvidace
IČO22764798
SídloČeské Vrbné 2207, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Publikováno18. 09. 2017
Značka OVOV00716222
Oznámení o vstupu spolku do likvidace s výzvou věřitelům k uplatnění jejich pohledávek Likvidátor spolku Jihočeská krajská asociace ČSOS v likvidaci, se sídlem České Vrbné 2207, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. L 5646 (dále jen „JčAOS“), oznamuje v souladu s ustanovením § 198 odst. 2 občanského zákoníku, že rozhodnutím shromáždění byl spolek JčAOS ke dni 16. prosince 2016 zrušen s likvidací a likvidátorem spolku byl jmenován Ing. Lubomír Hošek, dat. nar. 21. června 1961, bytem České Vrbné 2207, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice. Likvidátor tímto vyzývá všechny věřitele spolku JčAOS, aby neprodleně, nejpozději však do třech měsíců od zveřejnění tohoto oznámení, přihlásili svoje pohledávky, a to písemně na adresu společnosti JčAOS, k rukám likvidátora. Ing. Lubomír Hošek, likvidátor OV00716222-20170918