Upozornění pro zadavatele inzerce v OV

OV vychází každý pracovní den v 00.00 hod.

Podání se všemi náležitostmi budou zveřejněna za dva pracovní dny po přijetí (tedy v režimu D + 2) v 00.00 hod. To znamená, že inzerát, který redakce obdrží např. v pátek, bude zveřejněn v úterý.

Na vaši objednávku od nás obdržíte Potvrzení o přijetí objednávky.

U likvidací a jiných oznámení na zálohovou fakturu proběhne zveřejnění až po úhradě v režimu (D + 3).

Každé oznámení má na konci značku ve tvaru OV123456-20121101, z níž je patrný den zveřejnění. Číslo za pomlčkou znamená RRRRMMDD (tedy rok, měsíc a den).

Redakce Obchodního věstníku

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – NOVÁ RUBRIKA V DATECH OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.

Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.

Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).