reklama
mobilní verze | přihlášení | obsahový servis | online archivy | online inzerce | předplatné titulů economia       rss | mms | sms
podrobné vyhledávání

Způsob zveřejňování účetních závěrek v OV

Účetní závěrka bude v internetové i tištěné verzi Obchodního věstníku zveřejněna formou vybraných údajů, na internetu může být připojena také digitalizovaná závěrka v plném rozsahu včetně příloh.

Podklady potřebné pro zveřejnění:

 • podepsaná objednávka
 • zkrácená verze účetní závěrky podle elektronického formuláře (PDF, PHP)
 • účetní závěrka v plném rozsahu včetně příloh formou elektronického podkladu (PDF, MS WORD, MS EXCEL) nebo formou listinného podkladu

Cena zveřejnění:

 • podání podkladů v elektronické podobě: 7 300 Kč + 21% DPH
 • podání podkladů v listinné podobě: 7 800 Kč + 21 % DPH

Internetový OV vychází každý pracovní den. Podklady se všemi požadovanými náležitostmi budou zveřejněny druhý pracovní den po přijetí (tedy D + 2) v 00,00 hod. V papírovém OV, který vychází nadále ve středu, budou oznámení za uplynulý týden (od pondělí do pátku).

Informace o podmínkách zveřejnění na www.obchodnivestnik.cz nebo přímo v redakci Obchodního věstníku na tel. 233 071 623-4, e-mail: ov@economia.cz.

reklama

S účinností od 1. 6. 2007 zabezpečuje vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Economia, a.s. plní na základě smluv funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.

Kontakt:
Economia, a.s.
Obchodní věstník

Pernerova 673/47,49
186 00 Praha 8

(příjem inzerce)
tel. 233 071 623-4
(fakturace)
tel. 233 071 602
(OVEL, el. verze)
tel. 233 071 605
e-mail: ov@economia.cz.

reklama
reklama
 
Týdeník s povahou úředního listu
Obchodní věstník

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech
v obchodním rejstříku,
o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a další informace, jejichž zveřejnění ukládají platné zákony České republiky.

 
Ceník zveřejnění v Obchodním věstníku
OBJEDNÁVKA ZVEŘEJNĚNÍ V OV
Vyplňte formulář objednávky a podepsaný jej zašlete jednou z těchto možností:
 1. skenovaný elektronickou poštou – spolu s podepsanou objednávkou zašlete znění inzerátu v elektronické podobě standardně ve formátu Word, popř. textové PDF na adresu
 2. poštou na adresu:
  Obchodní věstník
  Pernerova 673/47,49
  186 00 Praha 8
Způsob zveřejňování účetních závěrek v Obchodním věstníku

Formulář zveřejnění údajů z účetní závěrky

Vzor oznámení o likvidaci
Insolvenční řízení – nová rubrika v datech obchodního rejstříku

Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.

Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.

Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).

reklama
reklama
reklama