reklama
mobilní verze | přihlášení | online archivy | předplatné titulů economia       rss | mms | sms
podrobné vyhledávání

Vítáme Vás v Obchodním věstníku, který má povahu úředního listu

Obchodní věstník připravuje Economia, a.s. Záznamy v Obchodním věstníku za posledních 6 měsíců jsou k dispozici zdarma. Starší údaje jsou součástí archivu OV od roku 1992, k němuž je možné získat placený přístup. Bezplatně tyto informace najdete na http://ov.gov.cz.

Od roku 2014 používá Obchodní věstník identifikační číslo osoby označované zkratkou IČO (v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 24 písm. c).

Vážení čtenáři, koncem loňského roku přestali zadavatelé zveřejňovat v Obchodním věstníku výběrová řízení. Tyto informace hledejte na adrese https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/.

Upozornění pro zadavatele inzerce v OV

Od 1. 11. 2012 (čtvrtek) přešel Obchodní věstník (OV) na denní režim zveřejňování. OV vychází každý pracovní den v 00,00 hod.

Podání v elektronické nebo tištěné formě (se všemi náležitostmi - podepsaná naskenovaná objednávka, text ke zveřejnění ve formátu Word nebo textové PDF, v případě zastupování plná moc, klient není dlužníkem) budou zveřejněna druhý pracovní den po přijetí (tedy v režimu D + 2) v 00,00 hod. To znamená, že inzerát, který redakce obdrží např. v pátek, bude zveřejněn v úterý.

Pokud na zaslaný e-mail neobdržíte od nás automatickou odpověď, znamená to, že nám nebyl doručen! Z časových důvodů neposíláme potvrzenky přijetí objednávky.

U likvidací a jiných oznámení na zálohovou fakturu proběhne zveřejnění až po úhradě v režimu (D + 3).

V případě vyžádané korektury požadujeme rychlou odpověď. Pokud neobdržíme odpověď do 2 hodin po zaslání, považujeme korekturu za schválenou.

Každé oznámení má na konci značku ve tvaru OV123456-121101, z níž je patrný den zveřejnění. Číslo za pomlčkou znamená RRMMDD (tedy rok, měsíc a den).

Podle nařízení vlády o Obchodním věstníku za obsahovou správnost podkladů pro zveřejnění nebo uveřejnění zodpovídá předkladatel. Za soulad obsahu zveřejněných nebo uveřejněných údajů s poskytnutým podkladem zodpovídá provozovatel portálu, tedy Economia, a.s.

Redakce Obchodního věstníku

Podrobné vyhledávání
Kritéria hledání Poslední zpracované číslo OV: 17.1.2017
Text skloňovat
Obchodní jméno        
Sídlo
IČO
Rubrika Ročník
Dle dat publikace a dnů zpětně lze vyhledávat v OV počínaje číslem vydání 1.11.2012.
Datum publikace
Datum publikace od do
Hledat dnů zpětně (nejvýše 50 dnů)
Čísla
Značka
Podrobné vyhledávání v rejstříkových zápisech
Rozbalit/sbalit formulář
Vyhledávání v databázi účetních závěrek
Rozbalit/sbalit formulář
Kritéria výpisu
Třídit podle  Záznamů na stránce 
reklama

reklama
reklama
 

S účinností od 1. 6. 2007 zabezpečuje vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Economia, a.s. plní na základě smluv funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.

Kontakt:
Economia, a.s.
Obchodní věstník

Pernerova 673/47,49
186 00 Praha 8

(příjem inzerce)
tel. 233 071 623-4
(fakturace)
tel. 233 071 602
(OVEL, el. verze)
tel. 233 071 605
e-mail: ov@economia.cz.

 
OBJEDNÁVKA ZVEŘEJNĚNÍ V OV
Insolvenční řízení – nová rubrika v datech obchodního rejstříku

Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.

Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.

Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).

reklama
reklama
reklama