reklama
mobilní verze | přihlášení | online archivy | předplatné titulů economia       rss | mms | sms
podrobné vyhledávání
Upozornění:Při vyhledávání v režimu rychlého hledání jde o tzv. fulltextové vyhledávání. To znamená, že bude nalezen výskyt všech záznamů, kde se zadaný řetězec vyskytuje. Např. v rubrice Konkurz může být v tomto případě nalezen i konkurzní věřitel nejen úpadce. Vždy je však úpadce uveden v hlavičce záznamu.
reklama
Podrobné vyhledávání
Kritéria hledání Poslední zpracované číslo OV: 17.1.2017
Text skloňovat
Obchodní jméno        
Sídlo
IČO
Rubrika Ročník
Dle dat publikace a dnů zpětně lze vyhledávat v OV počínaje číslem vydání 1.11.2012.
Datum publikace
Datum publikace od do
Hledat dnů zpětně (nejvýše 50 dnů)
Čísla
Značka
Podrobné vyhledávání v rejstříkových zápisech
Rozbalit/sbalit formulář
Vyhledávání v databázi účetních závěrek
Rozbalit/sbalit formulář
Kritéria výpisu
Třídit podle  Záznamů na stránce 

Podrobné vyhledávání včetně možnosti použít fulltext umožňuje účinně nalézt relevantní záznamy. Jednotlivé záznamy lze vyhledávat podle ročníků či například podle jednotlivých rubrik, dle obchodního jména, sídla společnosti, IČO, základního kapitálu a dalších zpřesňujících kritérií.

Pokud například potřebujete zjistit firmy, které letos vstoupily do likvidace, zvolíte v poli Rubrika – Likvidace a v poli Ročník zvolíte aktuální rok.
Můžete zároveň zjistit, zda do likvidace nevstoupila konkrétní firma – v tom případě stačí do vyhledávací tabulky navíc vyplnit její IČO, případně název.

reklama
reklama
 

S účinností od 1. 6. 2007 zabezpečuje vydávání Obchodního věstníku Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Portálu veřejné správy. Economia, a.s. plní na základě smluv funkci provozovatele Portálu veřejné správy v oblasti vydávání Obchodního věstníku.

Kontakt:
Economia, a.s.
Obchodní věstník

Pernerova 673/47,49
186 00 Praha 8

(příjem inzerce)
tel. 233 071 623-4
(fakturace)
tel. 233 071 602
(OVEL, el. verze)
tel. 233 071 605
e-mail: ov@economia.cz.

 
OBJEDNÁVKA ZVEŘEJNĚNÍ V OV
Insolvenční řízení – nová rubrika v datech obchodního rejstříku

Začátkem roku 2008 vznikl insolvenční rejstřík. Vymezená část zapisovaných skutečností v rámci insolvenčních řízení je nyní zapisována i do obchodního rejstříku.

Formát zápisu, obsahující tyto nové skutečnosti, je identický s klasickým rejstříkovým zápisem změny. Pro snadné vyhledání všech zápisů, které se dotýkají zároveň insolvenčních řízení, zavádíme novou rubriku ›insolvenční řízení‹. Použitím tohoto hesla v kolonce ›rubrika‹ ve formuláři vyhledávání máte možnost zmíněné zápisy velmi snadno odfiltrovat od ostatních rejstříkových změn.

Upozornění: Dříve než byla stanovena definitivní pravidla pro novou rubriku ›insolvenční řízení‹, tedy v lednu a v únoru 2008, zapisovaly rejstříkové soudy skutečnosti o insolvenčních řízeních v rámci stati ›ostatní skutečnosti‹. Takové zápisy nelze vyhledat v rubrice ›insolvenční řízení‹, nýbrž pouze v rubrice ›změny‹ spolu se zadáním hesla ›insolvenční řízení‹, příp. ›údaje o insolvenci‹, do kolonky fulltext (text).

reklama
reklama
reklama